h

Verkiezingsborden en lantaarnpalen

1 november 2006

Verkiezingsborden en lantaarnpalen

Hoewel ons pleidooi voor meer en betere verkiezingsborden inmiddels gehoord is, is het ons nog steeds een doorn in het oog om honderden posters van een circus te zien hangen op de plek waar wij vanaf moeten blijven: de lantaarnpalen!

Vandaar dat wij een brief gestuurd hebben naar het College van B&W met het pleidooi om deze situatie nog eens te heroverwegen, aangezien dit een nogal kromme situatie is. Het is een aantal jaren geleden afgesproken in de gemeenteraad dat het hangen van posters op borden rond de lantaarnpalen niet toegestaan is voor politieke partijen, natuurlijk met als voornaamste reden dat de andere partijen het vervelend vonden steeds naar de borden van de SP te moeten kijken, die ten alle tijden ver in de meerderheid waren.
Het officiële argument tegen deze borden was altijd dat ze de palen, die het eigendom zijn van de gemeente, zouden beschadigen, en daarnaast zouden ze verkeershinderend zijn en er veel te lang blijven hangen, wat een rommelig straatbeeld geeft. Onzin, vindt de SP, want als je ze goed ophangt is er geen enkele manier waarop de paal wordt beschadigd. Ook hangen we de borden natuurlijk niet bij drukke of gevaarlijke kruisingen, en wij staan erop dat onze borden zo kort mogelijk na de verkiezingen worden verwijderd (door onszelf natuurlijk), omdat borden die te lang blijven hangen voor ons natuurlijk ook slechte reclame is. Daarnaast vinden wij het belachelijk dat commerciële ondernemingen zoals een circus (hoe leuk ook) blijkbaar wel reclame mag maken op deze manier, terwijl wij dat niet mogen, en dat nog los van het principe dat het hier gaat om uiting van onze mening, en dus grondwettelijk beschermd.
Wij maken ons er sterk voor dat politieke partijen niets in de weg gelegd moet worden in het benaderen van de burger, omdat alleen op die manier de burger een goed overwogen, weldoordachte en geïnformeerde stem op de SP kan uitbrengen (of voor een andere partij... je hebt nu eenmaal van die mensen...). De volledige brief kunt u hieronder vinden (de bijgesloten foto moet ik u helaas schuldig blijven). Toevallig dat bij onze buren in Schijndel een soortgelijke kwestie speelt. Kijk HIER voor het protest van Tonnie Wouters.

------------------------------

Gemeente Boxtel
T.a.v. het College van B&W, Burgemeester F. van Beers
Postbus 10000
5280 DA BOXTEL

Boxtel, 29 oktober 2006

Betreft : ophangen verkiezingsborden aan lantaarnpalen

Geachte heer Van Beers,

Graag verzoeken wij u middels dit schrijven het volgende.

Het hangen van verkiezingsborden

Sinds een aantal jaren is in de Boxtelse politiek een afspraak van kracht om vanuit de partijen geen verkiezingsborden te hangen aan lantaarnpalen. Een meerderheid binnen de Boxtelse politiek heeft daar destijds voor gekozen, vooral met de reden dat de borden schade toe zouden brengen aan de lantaarnpalen.
Wij zijn het met dat besluit nooit eens geweest. De bordjes brachten de verkiezingen onder de aandacht van de mensen en de politieke partijen waren actief op de straat te vinden. En dat is alleen maar goed. Democratische verkiezingen kunnen niet genoeg onder de aandacht van kiezers worden gebracht en de verkiezingstijd is een ideaal moment voor de politiek om de kloof tussen burger en bestuur een stuk kleiner te maken. Overigens is onze partij van mening dat dat ook buiten verkiezingstijd zou moeten gebeuren.
De afgelopen weken hebben wij ons verbaasd over het feit dat het commerciële bedrijven kennelijk wel was toegestaan om borden aan lantaarnpalen te hangen. Zo hing heel Boxtel vol met borden van het Staatscircus van Moskou (zie foto als bijlage, nota bene ter hoogte van de raadszaal). Graag verzoeken wij u politieke partijen dan ook per direct toestemming te verlenen om in het kader van de nadere verkiezingen op 22 november, borden aan lantaarnpalen te hangen.

Vrijheid van meningsuiting

Het plakken van politieke posters is een recht, een zelfstandige uiting, in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Wij zijn bovendien van mening dat de toelating van commerciële bordjes, het argument van het beschadigen van lantaarnpalen weg heeft genomen. Daarbij vinden wij dat lantaarnpalen echt niet dusdanig beschadigen dat dit Boxtel op extra kosten jaagt of waardoor het straatbeeld ernstig verslechtert.
Het circus is overigens al weer tijden uit Boxtel weg en er hangen her en der nog steeds bordjes (de bijgesloten foto is afgelopen vrijdag 27 oktober genomen). Wij garanderen dat onze borden binnen twee dagen na de verkiezingen zullen worden opgehaald. Elke partij kan er uiteraard zelf de keuze in maken om voor deze vorm van campagnevoeren te kiezen.

Verkeersveiligheid

Een belangrijk punt bij het hangen van de bordjes is natuurlijk dat ze de verkeersveiligheid niet in het geding brengen. Wij zullen er dus voor zorgen dat de bordjes niet in het zicht hangen bij kruisingen
en gevaarlijke verkeersknooppunten. Daarnaast zullen we ervoor zorgen geen bordjes te hangen in de buurt van stembureaus, op een zodanige wijze dat de objectiviteit van het stembureau in het geding zou kunnen komen.

Opkomstbevorderende maatregelen

Tenslotte willen wij meedelen dat het hangen van verkiezingsborden ook heel erg goed past bij landelijk beleid. Het was immers Minister Remkes van Binnenlandse Zaken die dit jaar 1,4 miljoen Euro uit heeft getrokken voor opkomstbevorderende maatregelen. Het hangen van verkiezingsborden zou in Boxtel een gratis bijdrage kunnen leveren aan die intentie. Wij verzoeken dan ook aan het College instemming te verlenen aan bijgaand verzoek en alle politieke partijen in Boxtel daarvan op de hoogte te stellen.

Met belangstelling in afwachting van uw reactie op ons verzoek.

Met vriendelijke groet,

NAMENS DE SP-FRACTIE

Eric van den Broek,

Fractievoorzitter

Bijlagen: foto’s van een circusbord in de Mgr. Bekkersstraat bij de raadszaal, d.d. 27/10

U bent hier