h

Boxtelse SP pleit voor betere Jeugdparticipatie

9 november 2007

Boxtelse SP pleit voor betere Jeugdparticipatie

De Boxtelse SP-fractie zal in de lopende raadsperiode diverse initiatieven lanceren op gebied van jeugdparticipatie. Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling heeft de fractie dat naar de Gemeenteraad en het College van B&W aangekondigd.

In de begrotingsbehandeling werd stilgestaan bij het onderwerp Jeugdparticipatie. De SP heeft daar heel eigen ideeën over volgens fractievoorzitter Eric van den Broek: 'Wij zijn met name voorstander van allerlei vernieuwende initiatieven, met name geïnitieerd door jongeren zélf.'

De Boxtelse SP-fractie zal de lopende raadsperiode met allerlei initiatieven en voorstellen komen om de jeugdparticipatie te verbeteren. Eric van den Broek daarover: 'Wij zullen ons in onze voorstellen niet beperken tot jongeren, maar ons ook richten op de participatie van kinderen (basisschooljeugd). Een eerste initiatief hebben wij een tijdje geleden al gelanceerd, namelijk de invoering van een kinderkeurmerk dat kinderen en ouders direct betrekt bij de inrichting van speelplekken in Boxtel. Maar er is nog veel meer mogelijk, in de wijken, via de scholen, via het jongerenwerk en ga zo maar door.'

Brief aan College B&W en Raad betreffende jeugdparticipatie.

U bent hier