h

Kritiek ouders op leerlingenvervoer groeit, vragen SP

12 juli 2013

Kritiek ouders op leerlingenvervoer groeit, vragen SP

Er is veel onrust ontstaan bij Boxtelse ouders, waarvan kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Zo moeten ouders bij de aanvraag een (nieuwe) medische verklaring overleggen of hun kind moet een medische keuring ondergaan. Dit leidt tot veel bezorgdheid en onzekerheid. De SP heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W.

Enkele ouders hebben contact opgenomen met de SP-fractie. Zij zijn boos over de onkunde en onbegrip die ze van gemeentewege ervaren hebben. Bovendien bestond er tot 28 juni (dus vlak voor de zomervakantie) onzekerheid of leerlingenvervoer vanaf 12 augustus toegekend zou worden.

Voorlopige toekenning
Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP licht toe: 'Kennelijk heeft de gemeente ook ingezien dat er meer tijd nodig was om te onderzoeken of leerlingen zelfstandig of met begeleiding gebruik kunnen maken van openbaar vervoer of de fiets, want op 28 juni kregen ouders een brief in de bus met daarin de mededeling dat het leerlingenvervoer in de vorm van taxivervoer voorlopig toegekend wordt tot en met 11 oktober. Deze voorlopige toekenning neemt de bezorgdheid echter niet weg.

Chaos alom
Daarbij is het de SP niet bekend of alle ouders die voorlopige toekenning hebben gehad en hoeveel afwijzingen er inmiddels zijn uitgegaan. 'Chaos alom dus', aldus Eric van den Broek, 'wij hebben er in ieder geval een aantal kritische vragen over gesteld'.

Informatieavond
Bij veel ouders blijft de onzekerheid over de periode daarna. Ouders vrezen onder andere hun baan op te moeten zeggen of hun kind op een minder geschikte school te moeten plaatsen. De SP vindt dat de communicatie ernstig tekort schiet op dit moment. 'Naar de mening van de SP-fractie zou het goed zijn om een informatieavond te organiseren, waarbij de ouders informatie krijgen over de regeling en de gevolgen daarvan, maar ook hun eigen ervaringsdeskundigheid kunnen inbrengen', zo stelt Eric van den Broek namens de SP voor aan het college.

Brief aan College van B&W met vragen over het leerlingenvervoer.

U bent hier