h

Ambtelijke vragen over stallen van campers in tuinen

17 januari 2014

Ambtelijke vragen over stallen van campers in tuinen

De SP-fractie is al een aantal keren door bewoners benaderd, met bewoners die zich afvragen of het stallen van campers, caravans en auto's in voortuinen mag en waaraan het stallen van die objecten moet voldoen. Het stallen van caravans of campers in tuinen belemmert vaak het uitzicht van buren en buurtbewoners, waardoor er geluiden bekend zijn dat dit leidt tot irritaties in buurten.

De SP heeft inmiddels ambtelijk gevraagd welke regelingen in dit geval van toepassing zijn en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden (bijvoorbeeld verlaging van stoepen). Daarnaast is de SP benieuwd naar de wenselijkheid van dit beleid, omdat het stallen van campers, vouwwagens, caravans en auto's in tuinen ook kan leiden tot onenigheid in Boxtelse buurten.

Reactie toevoegen

U bent hier