h

Meerderheid gemeenteraad voor openhouden De Rots

15 januari 2014

Meerderheid gemeenteraad voor openhouden De Rots

De SP heeft zich in de afgelopen maanden intensief ingezet voor het behoud van De Rots. Toen duidelijk werd dat binnen het dagelijks bestuur van de gemeente gedacht werd over sluiting van De Rots en verplaatsing van de activiteiten naar het gebouw De Wilgenbroek, organiseerde de SP een enquête onder gebruikers. Uit dat onderzoek bleek dat alle gebruikers De Rots willen behouden, in het huidige pand en met de huidige functies. Afgelopen maandag schaarden alle politieke partijen zich in de commissie maatschappelijke zaken achter die mening.

Maatschappelijke onrust
De afgelopen maanden is er veel maatschappelijke onrust geweest over de toekomst van De Rots. Het college van b&w stuurde het bestuur van De Rots telkens terug als zij met plannen kwamen. Tegelijkertijd schermde het college met De Wilgenbroek als alternatieve locatie.
 
'Handen af van De Rots'
'De mening uit onze enquête onder gebruikers was echter duidelijk en nagenoeg unaniem', zei fractievoorzitter Eric van den Broek tijdens het commissiedebat. 'De gebruikers willen dat De Rots behouden blijft. Ons uitgangspunt daarom is: 'Handen af van De Rots.'
 
Cultuurhistorisch pand
Van den Broek gaf daarbij aan dat er al meer dan genoeg cultuurhistorische panden uit Boxtel verdwenen zijn, zoals bijvoorbeeld het oude postkantoor, De Burght, de Watertoren en het oude station. 'Het is niet alleen een centenkwestie. De Rots staat goed bekend, het is een markant historisch pand, De Rots maakt onderdeel uit van de sociale as in oost en zo kan ik nog wel even doorgaan', aldus Eric van den Broek.
 
De meeste commissieleden deelde de mening van de SP, zodat er nu een variant uitgewerkt wordt, waarmee De Rots als gemeenschapshuis behouden kan blijven.

Reactie toevoegen

U bent hier