h

SP vraagt aandacht voor visueel beperkten

16 januari 2014

SP vraagt aandacht voor visueel beperkten

Afgelopen dinsdag werd in de commissie ruimtelijke zaken gediscussieerd over het beleidsplan Openbare verlichting. In het beleidsplan is een plan van aanpak opgenomen dat voorziet in de ombouw van geel naar wit licht en de inzet van minder en meer duurzaam licht. De SP vindt dat uit oogpunt van sociale veiligheid en energiebesparing een prima zaak, maar vroeg wel aandacht voor de positie van visueel beperkten. De SP stelde daarom voor om beleidsplannen op dit gebied ook voor te leggen aan belangenorganisaties op dit gebied.

'Wat ik in veel ruimtelijke plannen mis, en dat geldt ook voor dit beleidsplan openbare verlichting is de aandacht voor bepaalde groepen zoals ouderen en slechtzienden. Ook hier geldt ons betreft dat duurzaamheid en energiebesparing niet mag betekenen dat bepaalde groepen zoals ouderen en slechtzienden in een sociaal isolement terecht komen doordat ze hun weg niet meer kunnen vinden in de openbare ruimte door donkere en voor hun slecht verlichte paden. Zou het geen idee zijn om advies te vragen bij een expertisecentrum zoals Visio (het oude blindeninstituut) of bij toegankelijkheidscoördinatoren van de NVBS (Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden) en ruimtelijke plannen zoals deze te bespreken met ouderenorganisaties, zodat hier meer rekening mee gehouden kan worden?', zei SP-raadslid Dave van de Ven in de commissievergadering.

Reactie toevoegen

U bent hier