h

SP wil snel debat over erfenis dossiers Van der Zanden

14 januari 2014

SP wil snel debat over erfenis dossiers Van der Zanden

De SP heeft het college en de gemeenteraad verzocht snel een debat te voeren over de erfenis van Van der Zanden. Deze kwestie leverde eerder veel discussie op tussen de voormalige coalitiepartners Balans, Combinatie95, PvdA/Groenlinks en Inbox. De SP wil dat hier ruim voor de verkiezingen een politiek debat over wordt gevoerd, zodat dit gedoe geen onderdeel uit gaat maken van de verkiezingscampagnes.

Op 3 oktober jl. schreven de fracties van de huidige drie coalitiepartijen een brief over de dossiers die Van der Zanden heeft achtergelaten, na de bestuurscrisis die augustus vorig jaar plaats heeft gevonden.
 
Minder rooskleurig
De drie coalitiefracties spraken in dat schrijven hun zorg uit over de beeldvorming in de media, waarbij de coalitiefracties aangaven dat het beeld van de door de heer Van der Zanden achtergelaten dossiers heel wat minder rooskleurig is, dan door hemzelf in de media werd geschetst. In het schrijven geven de coalitiefracties onder meer aan dat Van der Zanden als wethouder ‘heeft geworsteld met de dossiers die tegengestelde belangen aangaan’, ‘gebrek aan inlevingsvermogen’ had ‘in partners en burgers in complexe en conflictgevoelige situaties’ en de voortgang in dossier ‘stagneerden in plaats van dat zij tot succesvolle afronding kwamen’.
 
Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP zegt het volgende over de brief van de coalitiepartijen: 'Stevige woorden dus. In het betreffende schrijven worden daarnaast diverse voorbeelden genoemd van dossiers die een stroef verloop kenden en veel weerstand in de Boxtelse samenleving hebben opgeroepen.'
 
Op het schrijven van de coalitiefracties werd direct gereageerd door de fractie van Balans, die op 9 oktober jl. per brief vroegen om een overzicht te geven van de stemverhoudingen bij collegebesluiten tot en met 13 augustus 2013.
 
Schertsvertoning
De SP heeft grote vraagtekens bij de gang van zaken en noemt de kwestie een schertsvertoning. 'Wij hebben deze schertsvertoning tussen de ‘oude’ coalitiefracties van afstand gevolgd. We hebben vanaf het begin af aan in deze bestuursperiode al gezegd dat de coalitie van Balans/Combinatie95/PvdA-Groenlinks/Inbox (DPBL) regelmatig rollebollend over straat te vinden zou zijn, maar wij hadden niet verwacht dat het geruzie op deze manier verder zou gaan, na het uiteen vallen van deze vechtcoalitie', aldus Eric van den Broek.
 
Negatieve beeldvorming politiek
Dat doet het beeld dat mensen van de politiek hebben volgens de SP geen goed. Eric van den Broek: 'Om de discussie politiek af te ronden, hebben wij in de begrotingsbehandeling via een motie voorgesteld om een debat te voeren over de erfenis van Van der Zanden. Het college reageerde positief op die suggestie en zegde in een reactie op de motie toe om uiterlijk half november een overzicht van de stand van zaken van de dossiers van Van der Zanden toe te zenden. Uiterlijk in december 2013 kon dan vervolgens in de commissie en/of de gemeenteraad een debat daarover plaatsvinden, waarbij het college dat besluit overliet aan de gemeenteraad zelf en het presidium.'
 
Unaniem
De motie van de SP werd uiteindelijk met bovengenoemde uitgangspunten unaniem aangenomen. 'Tot onze grote verbazing hebben wij echter tot op heden taal noch teken van het college vernomen als het gaat om het betreffende overzicht, inclusief het overzicht van de relevante collegebesluiten tot en met 13 augustus 2013', aldus fractievoorzitter Van den Broek over het vervolg.
 
Discussie voor verkiezingen voeren
'Het lijkt ons goed om die discussie ruim voor de verkiezingen op 19 maart 2014 toch te voeren, zodat partijen niet in de gelegenheid worden gebracht om over deze politieke kwestie een compleet eigen draai mee te geven in de verkiezingscampagnes die zo meteen los gaan barsten.'
 
In een brief aan het college van B&W en het presidium heeft de SP inmiddels verzocht de kwestie snel in de gemeenteraad te agenderen.

Reactie toevoegen

U bent hier