h

Zorgen SP over voortgang activiteiten De Rots

29 januari 2014

Zorgen SP over voortgang activiteiten De Rots

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in de raadsvergadering vragen gesteld over de voortgang in het overleg van het college met het bestuur van De Rots. Het college zegde naar aanleiding van de vragen toe deze week vervolgbesprekingen met het bestuur in te plannen en de gemeenteraad daarover in februari te informeren tijdens de commissievergaderingen.

Fractievoorzitter Eric van den Broek zei het volgende over het overleg met De Rots: 'Vorige week vernamen wij van de ontwikkelingen in het overleg met De Rots. Wij waren deels gerustgesteld door de mededelingen. Ondanks het terugtrekken van de ondernemer (die De Rots zou gaan beheren en daarnaast kleinschalige ondergeschikte detailhandel zou gaan bestieren), is het bestuur van De Rots schijnbaar positief over de toekomst. In het overleg met de wethouder benadrukten de bestuursleden dat zij geen enkel gevaar zien voor lopende activiteiten of afspraken. Dat stemt ons tot tevredenheid. Wij kunnen echter niet verhullen dat er toch ook teleurstelling bij onze fractie is. Er is immers nog steeds geen zekerheid over de toekomst van De Rots.'

Afspraken

De SP vroeg zich vervolgens af op welke wijze de voortgang van de activiteiten van De Rots is geborgd en of dit zwart-op-wit staat. Daarnaast vroeg de fractie zich af welke afspraken er nu met het bestuur van De Rots zijn gemaakt en hoe hard die afspraken zijn.

Informeren gemeenteraad

Verantwoordelijk wethouder De Man gaf aan dat de afspraken niet zwart-op-wit staan, maar dat de activiteiten geborgd zullen worden. Daarnaast staan er bedragen in de gemeentebegroting geoormerkt, waardoor de gemeente haar afspraken met het bestuur altijd kan nakomen. De wethouder beloofde snel vervolgoverleg te zullen hebben en de gemeenteraad daar actief over te informeren.

Reactie toevoegen

U bent hier