h

College blijft mistgordijn opwerpen over De Hobbendonken

19 februari 2014

College blijft mistgordijn opwerpen over De Hobbendonken

Vorige week stelde de Boxtelse raadsfractie vragen over de status van De Hobbendonken. 'Wordt De Hobbendonken nu wel of geen Brede School?', zo vroeg fractrievoorzitter Eric van den Broek zich in een reeks schriftelijke vragen af. Vandaag ontving de fractie een aantal vage antwoorden als reactie op de vragen over De Hobbendonken. Ruimtelijk gezien staat niets een Brede School in de weg, het schoolbestuur gaat over de invulling, zo luidde het ontwijkende antwoord van het college. De SP blijft van mening dat het college hiermee een mistgordijn creëert. Ook al, omdat de gemeenteraad volgende week een besluit moet nemen over de verdere invulling van De Kleine Aarde.

Brede school of niet?
Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP heeft inmiddels op niet mis te verstane wijze naar het college en de gemeenteraad gereageerd: 'De antwoorden van het college zijn ronduit teleurstellend en ongelofelijk vaag!! Wordt De Hobbendonken nu een Brede School of niet? Eerst roept wethouder Peter van de Wiel hardop in de gemeenteraad ‘dat de bouw van een brede school voor De Hobbendonken nu niet aan de orde is’ en nu verschuilt u zich achter het schoolbestuur en geeft u geen concreet antwoord op onze vragen. En ook wethouder De Man was eerder in de commissie Maatschappelijke Zaken niet erg duidelijk.'
 
Besluit Triple E
De fractie van de SP wierp ook alvast een blik vooruit op de raadsdiscussie die volgende week plaatsvindt over de invulling van het overige deel van De Kleine Aarde, in het kader van de samenwerking met Triple E.
 
'Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Wij worden als gemeenteraad geacht om aankomende dinsdag een besluit te nemen over de invulling van een deel van de gebouwen op de locatie De Kleine Aarde, maar intussen blijft u over het andere deel van het terrein een mistgordijn optrekken. Echt ongelofelijk!', aldus een zeer boze Eric van den Broek.
 
De SP heeft het college in haar reactie opgeroepen om nog voor de raadsvergadering duidelijk te maken of er nu door het college wordt ingezet op het creëren van een Brede School of niet. De SP vraagt ook aan het college om de mening van het schoolbestuur weer te geven, als het gaat om het wel of niet realiseren van een Brede School in de Hobbendonken. 'Die vraag moet het college gewoon beantwoorden. Het zou toch van de gekke zijn als afzonderlijke fracties daar het schoolbestuur zelf om moeten gaan vragen? Dus ook graag ook een klip en klaar antwoord op die vraag', zegt Eric van den Broek in zijn reactie.
 

Reactie toevoegen

U bent hier