h

Duurzaamheidsdebat: 'groene omgeving is per definitie sociaal'

28 februari 2014

Duurzaamheidsdebat: 'groene omgeving is per definitie sociaal'

Gisteren vond in Cafe Rembrandt het eerste Boxtelse verkiezingsdebat plaats. Het thema was 'duurzaamheid' en het debat werd georganiseerd door de Lokale Agenda 21. Woordvoerder namens de SP was de huidige fractievoorzitter Eric van den Broek.

Het debat bestond uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte kregen alle politieke partijen de mogelijkheid om hun verkiezingsprogramma toe te lichten en in het tweede deel werd gedebatteerd rondom een aantal stellingen, die gebaseerd waren op de diverse verkiezingsprogramma's.

Sociale duurzaamheid 
Eric van den Broek gaf een toelichting op de duurzaamheidsparagraaf van de SP: 'Het motto van ons programma is 'Boxtel 100% sociaal', het zal dus niet verbazen dat wij veel aandacht hebben voor de sociale duurzaamheid en dan met name voor armoedebeleid, kinderen en armoede en een ruimhartige uitvoering van de WMO. Voor wat betreft duurzaamheidsbeleid willen wij verder dat Boxtel schaliegasvrij blijft, we gaan voor duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en we willen dat het duurzame natuur- en milieubeleid moet met daadkracht worden voortgezet met allerlei projecten in het kader van het Groene Woud en Landschap van Allure.'
 
Groene omgeving is sociaal 
Van den Broek stelde in het debat dat het belangrijk is om initiatieven op gebied van duurzaamheid samen met burgers en belanghebbende partijen vorm te geven: 'Als er iets in Boxtel dient te verbeteren, dan is dat het betrekken van burgers op allerlei manieren. Het college van de afgelopen jaren heeft daarin ronduit gefaald.'
 
Daarnaast pleitte Van den Broek voor meer groen in de kern Boxtel en diverse groene projecten in het buitengebied. 'Groen beleid is per definitie sociaal beleid. Het is wetenschappelijk bewezen dat burgers langer gezond leven in een groene omgeving. Daarnaast is het ook prettiger wonen in een groene omgeving', aldus Eric van den Broek gisteren tijdens het duurzaamheidsdebat.
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier