h

SP dwingt brede school De Hobbendonken af tijdens discussie Triple E

26 februari 2014

SP dwingt brede school De Hobbendonken af tijdens discussie Triple E

Gisteren vond in de gemeenteraad het debat plaats over voorstel van het college van B&W om De Kleine Aarde te verhuren aan het op duurzaamheid gespecialiseerde kenniscentrum Triple E. Mede dankzij twee moties van de SP-fractie, kwam er steun voor het plan.

De komst van Triple E werd onder aanvoering van de SP door de diverse raadsfracties gekoppeld aan het niewbouwplan voor De Hobbendonken, dat ook op het terrein van De Kleine Aarde is voorzien. 

In het debat maakte SP-raadslid Dave van de Ven slim gebruik van het feit dat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben na het wippen van de fractie Balans in augustus vorig jaar. 
 
Van de Ven spoorde het college aan om samen met schoolbestuur Sint-Christoffel te zorgen voor concrete voorstellen om een nieuwe brede school voor De Hobbendonken te realiseren: ‘Het gemeentelijk beleid en het beleid van de scholen gaat namelijk uit van de realisering van minimaal één brede school per wijk en dit zou dan natuurlijk ook moeten gelden voor de nieuw te bouwen school in MIGA. De laatste tijd was er echter onduidelijkheid over dit uitgangspunt gerezen door uitspraken van Wethouder Van der Wiel. Nu het duidelijk is dat het gebied van 3.000 m2 ver boven de landelijke norm is, zijn er geen ruimtelijke belemmeringen om een Brede school te realiseren. Bovendien is er nog een gebied van 888 m2 beschikbaar voor verdere uitbreiding en infrastructurele maatregelen.’ 
 
Met uitzondering van het CDA stemden alle fracties in met de motie die de SP hierover indiende.
 
Ook drong de SP erop aan om de nieuwbouw van de basisschool aan het Planckpad van twee kanten toegankelijk te maken. Fietsers en voetgangers dienen de school vanaf de Einsteinstraat te benaderen; automobilisten vanaf de straat Munselse Hoeve. Dat voorstel kreeg unanieme steun.
 

Reactie toevoegen

U bent hier