h

Alleen Balans en VVD willen vooralsnog hun campagnefinanciering niet openbaar maken

10 maart 2014

Alleen Balans en VVD willen vooralsnog hun campagnefinanciering niet openbaar maken

Alleen de partijen Balans en VD hebben nog niet gereageerd op het verzoek van de SP om de campagne- en partijfinanciering openbaar te maken. Alle andere partijen hebben wel al toegezegd aan het verzoek van de SP te zullen meewerken of hebben al openheid van zaken gegeven.

Naar aanleiding van het verzoek van lijsttrekker Eric van den Broek van de SP om de campagne- en partijfinanciering te openbaren, hebben inmiddels diverse partijen naar Van den Broek gereageerd of via de media. De volgende partijen hebben positief gereageerd en willen openheid geven in hun financiering (of hebben dat al gedaan): SP, CDA, Combinatie 95, Inbox, D66 en PvdA/Groenlinks.

Eric van den Broek: 'Alleen VVD en Balans hebben naar ons beste weten nog niet gereageerd. Ik heb daarom vandaag nog een rappel naar alle partijen gestuurd, met de stand van zaken tot dusver. Vanuit de PvdA/Groenlinks is de vraag gesteld of de procedure voor het openbaren van de partij- en campagnefinanciering via de griffie dient te verlopen of dat partijen dat zelf via hun website zouden kunnen doen. Ik heb voorgesteld om dit via de griffie te doen, waarbij de griffie alleen de informatie verzamelt. De landelijke overheid is bezig met het verankeren van een protocol dat politieke partijen ook op lokaal niveau verplicht stelt duidelijkheid te geven over hun financiering. Landelijk is dat nu al geregeld, zoals ik ook aangaf in mijn brief van vorige week. Op het moment dat dit een wet wordt zal zo’n inventarisatie waarschijnlijk ook via het gemeentehuis verlopen. Maar mij maakt het in feite niet zoveel uit via welk kanaal dit moet gaan lopen.'

De SP heeft alle partijen inmiddels geïnformeerd over de stand van zaken en bij de twee partijen die nog niet hebben gereageerd aan de bel getrokken om dat alsnog te doen.

Reactie toevoegen

U bent hier