h

College krijgt van SP rapportcijfer 4: ‘U bent gezakt en krijgt wat ons betreft geen herkansing’

3 maart 2014

College krijgt van SP rapportcijfer 4: ‘U bent gezakt en krijgt wat ons betreft geen herkansing’

Vorige week debatteerde de gemeenteraad over de evaluatie van de afgelopen bestuursperiode en het beleidsprogramma. De SP-fractie was ongezouten in haar kritiek op de prestaties van het college dat het grootste deel van deze periode op het pluche zat: ‘Er is bakken geld over de balk gesmeten, er zijn domme besluiten genomen en het college heeft duizenden burgers en belangengroepen tegen zich in het harnas gejaagd’ zo concludeerde fractievoorzitter Eric van den Broek.

Het college probeerde het geschonden blazoen nog enigszins op te poetsen. In de toelichting op de evaluatie stelt het college dat er flink wat ‘progressie’ geboekt is. Het lokte bij Eric van den Broek een uiterst cynische reactie uit: ‘Als daarmee bedoelt wordt progressie in het tegen zich in het harnas jagen van burgers of het uitgeven van geld aan de verkeerde plannen, dan moet ik het college volop gelijk geven.’

Positieve ontwikkelingen

De SP zag overigens best een aantal positieve ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen op gebied van groen en duurzaam beleid ‘Landschap van allure’, realisering ecologische verbindingszones en de energiecoörperatie . ‘Dat zijn prima initiatieven, die wat ons betreft in de volgende periode voor de volle 100% aandacht verdienen’, aldus Van den Broek. ‘De gevolgen van de landelijke bezuinigingen op het sociale domein zijn in Boxtel tot op heden beperkt gebleven, deels door opgebouwde reserves en deels doordat de echte klappen nog gaan vallen. Zowel op gebied van duurzaam en groen beleid als op gebied van sociaal beleid heeft het college echter vooral voortgeborduurd op het beleid uit de vorige bestuursperiode. Dat is op zich prima.’

Wanbeleid

Van den Broek was echter erg kritisch op de overige prestaties, waarbij hij een hele reeks voorbeelden noemde van wanbeleid, variërend van het schaliegasdebacle, tot de omstreden plannen voor een parkeerplaats op Oude Boomgaard en vijver, tot de ruzie met adviesgroepen, falende inspraak kV-station, het verkwanselen van woningbouwlocatie Oranjelaan, het achterhouden van het onderzoek onderwijshuisvesting en in zijn algemeenheid het botte optreden van wethouder Van der Zanden. 'En dit is nog maar een bloemlezing uit een schier oneindige reeks aan missers.'

Slechtste coalitie ooit

‘Voor het overige zal bij deze bestuursperiode en de coalitie die het grootste deel van deze periode verantwoordelijk was, bij mij toch vooral een hele wrange, zure nasmaak in de mond blijven hangen. Ik heb nu vier bestuursperiodes meegemaakt in de gemeenteraad en zelden was ik een hele grote fan van de coalitie, maar wat deze coalitie en dit college in negatieve zin hebben gepresteerd grenst aan het onwaarschijnlijke. Veruit het slechtste college dat ik in ieder geval tot dusver heb meegemaakt’, zo bracht Eric van den Broek naar voren, om er een hele reeks aan voorbeelden van wanbeleid aan toe te voegen.

‘Een vier, gezakt en geen herkansing’

De eindconclusie van Van den Broek was helder: ‘Dit experiment van partijen die niets met elkaar hadden is mislukt. Wij geven de afgelopen bestuursperiode en de coalities die daar verantwoordelijkheid voor hadden, het rapportcijfer 4. U bent gezakt en hebt wat ons betreft geen recht op herkansing. Hopelijk na de verkiezingen dit jaar een andere koers, met andere partijen.’

Reactie toevoegen

U bent hier