h

SP: Campagnefinanciering moet openbaar!

5 maart 2014

SP: Campagnefinanciering moet openbaar!

SP-lijsttrekker Eric van den Broek heeft de Boxtelse politieke partijen opgeroepen hun partij- en campagnefinanciering te openbaren. In andere gemeenten zijn daartoe al initiatieven genomen. “Verkiezingen en politieke invloed mogen niet te koop zijn. Openbaarheid van politieke financiering is cruciaal.”

Eerlijke verkiezingen zijn open en onafhankelijke verkiezingen. Ook in financieel opzicht. 'Wat mij betreft hebben Boxtelaren er recht op te kunnen beoordelen waar politieke partijen hun partij- en campagnefinanciering vandaan halen', zegt lijsttrekker Eric van den Broek in een toelichting. Tijdens de behandeling van de Wet financiering politieke partijen in 2012 zei VVD-Kamerlid Joost Taverne het treffend: ”Het gaat er om dat de kiezer moet kunnen bepalen of er sprake is van het kopen van politieke invloed en belangenverstrengeling.”

Wetswijziging en lokale initiatieven

Er bestaan al regels voor openbaring van landelijke partij- en campagnefinanciering. Minister Plasterk heeft sinds eind 2013 een wetswijziging in concept en consultatie om ook te komen tot regels voor lokale partijen (inclusief afdeling van landelijke partijen). De wet is nog niet gewijzigd.

Volledige openheid

Wat de SP in Boxtel betreft geven de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen nog voor de aanstaande verkiezingen duidelijkheid in de financiering van hun activiteiten: 'In ons dorp woeden op dit moment wekelijkse advertentiecampagnes, met als openlijke doel de verkiezingen te beïnvloeden. Daarnaast spraken mensen uit het bedrijfsleven zich in het verleden openlijk uit voor het delen van de standpunten van bepaalde partijen. Wie gegeven die feiten verdere speculaties over dergelijke verbindingen wil voorkomen, doet er goed aan volledige openheid te verschaffen. Een eerste stap is het openbaren van de campagne- en partijfinanciering van de aan de raadsverkiezingen deelnemende partijen.'

De SP heeft deze ochtend een oproep aan alle politieke partijen gedaan om hun financiering te openbaren.

Reactie toevoegen

U bent hier