h

SP lanceert Stichting ‘Geen kind aan de kant’

12 maart 2014

SP lanceert Stichting ‘Geen kind aan de kant’

De werkgroep die de SP in Boxtel enkele maanden geleden heeft opgericht om concrete acties te organiseren om de problemen rondom kinderen in armoede op te pakken, gaat in een onafhankelijke stichting haar activiteiten uitvoeren. De werkgroep van de SP haalde inmiddels 1.000 Euro op, waarvan de eerste 500 Euro gisteren zijn gedoneerd aan de Stichting Leergeld. De werkgroep gaat opereren in de nieuw opgerichte stichting ‘Geen kind aan de kant’. De nieuwe stichting werd gisteren gepresenteerd.

De gemeenteraadsfractie deed vorig jaar september een aantal voorstellen aan het college, om de problematiek van kinderen in armoede hoog op de Boxtelse raadsagenda te plaatsen, hiervoor speciaal beleid te ontwikkelen en een concreet plan van aanpak te maken.

Kinderen in Armoede

Fractievoorzitter Eric van den Broek over het initiatief: ‘Volgens artikel 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op een passende levensstandaard. Ouders moeten daarvoor zorgen binnen hun mogelijkheden en de staat ondersteunt hen daarbij. In het kader van dit artikel heeft de Kinderombudsman vorig jaar met het Verwey-Jonker Instituut een aantal onderzoeken naar kinderen in armoede in gang gezet. In juni van het vorige jaar presenteerde de Kinderombudsman de resultaten van die onderzoeken en de conclusies daaruit zijn zeer verontrustend. Daar waar de eerste Kinderrechtenmonitor in 2012 al de zorgwekkende conclusie trok dat in Nederland één op de tien kinderen in armoede opgroeien, daar is in het laatste onderzoek van dit jaar gebleken dat dit aantal zelfs is gestegen naar één op de negen. Dat zijn maar liefst driehonderdzevenenzeventigduizend kinderen en in Boxtel zijn er dat zo’n 750. Dat vinden wij onverteerbaar en daar moet dus iets aan gedaan worden.’

In november 2013 nam de gemeenteraad op initiatief tevens een motie aan van de SP om rijksgelden te oormerken voor de aanpak van kinderen in armoede. Het thema is ook een belangrijk onderwerp in het verkiezingsprogramma van de SP.

Werkgroep ‘Kinderen in armoede’

Tegelijkertijd ging een groep actieve Boxtelse SP’ers aan de slag met de problematiek. Om het bestuur en de raadsfractie van de SP functioneert een zogenaamde kerngroep van actieve SP’ers. Deze kerngroep bespreekt belangrijke thema’s waar de SP zich voor in zou kunnen zetten, initieert acties en helpt deze ook mee uit te voeren. Vanuit de kerngroep van de SP kwam het idee om een werkgroep ‘Kinderen in armoede’ in het leven te roepen, die zou gaan ijveren voor concrete activiteiten, met als speciaal doel geld op te halen voor concrete projecten die gericht zijn op de terugdringing van de gevolgen van armoede onder kinderen.

De werkgroep ‘Kinderen in armoede’ is vervolgens zeer voortvarend van start gegaan. Er werden schaatsen en andere wintersportartikelen verkocht op de rommelmarkt in De Rots, er werd een sportinstuif georganiseerd in De Walnoot en er werd een benefietconcert met Boxtelse bands georganiseerd in De Rots.

Marije van Kuijk van de werkgroep en voorzitter van de nieuwe Stichting ‘Geen kind aan de kant’ zegt het volgende over de acties: ‘Dat is precies waar het ons om gaat. Concrete initiatieven nemen, waarmee we geld ophalen om concreet dingen voor arme kinderen tot stand te kunnen brengen. De kracht van de werkgroep en nu de stichting is dat we een clubje vrijwilligers hebben met het hart op de juiste plaats. Zo kunnen we in Boxtel perfect ondersteunend zijn aan en aanvullend zijn op de organisaties die het specialistische werk naar de kinderen en gezinnen in armoede uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld, de Voedselbank en de Vicentiusvereniging. Daarnaast zullen we niet schromen om ook zelf de handen uit de mouwen te steken voor het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen van wie de ouders wat minder geld te besteden hebben.’

Stichting ‘Geen kind aan de kant’

De SP heeft er voor gekozen om de activiteiten die de werkgroep van de SP organiseerde, onafhankelijk van de afdeling te plaatsen, met een eigen stichting. ‘De stichting is zo een aparte rechtsvorm, met een eigen bestuur dat verantwoording aflegt. Bovendien halen we de activiteiten zo uit de sfeer van de politiek wat samenwerking met andere partijen hopelijk makkelijker maakt’, zegt Marije van Kuijk.

Het bestuur van de stichting ‘Geen kind aan de kant’ bestaat uit Marije van Kuijk (voorzitter), Eric van den Broek (secretaris) en Rinze van der Veen (penningmeester).

Eerste donatie aan de Stichting Leergeld Een eerste donatie van de Stichting ‘Geen kind aan de kant’ gaat naar de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld zet zich in Boxtel al jarenlang met concrete ondersteuning in voor kinderen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving dreigen te gaan komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen en Leergeld biedt kansen aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.     

Marije van Kuijk: ‘Wij hebben inmiddels overleg gehad met het bestuur van de Stichting Leergeld en het is onze bedoeling om de samenwerking met meer organisatie te gaan zoeken. We willen volwaardig mee gaan draaien in het sociale netwerk van Boxtel, zodat de verschillende partijen elkaar nu juist kunnen gaan versterken.’

 

Reactie toevoegen

U bent hier