h

Brede steun voor beleidsprogramma; wethouders unaniem benoemd

23 april 2014

Brede steun voor beleidsprogramma; wethouders unaniem benoemd

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 22 april bleek er een ruime steun te zijn voor het beleidsprogramma 'Ruimte voor innovatie en vernieuwing'. Alleen Balans en CDA stemde tegen. Later die avond werden de vier wethouders unaniem benoemd.

Verhuizing De Hobbendonken

Voordat het echter zover was werd er flink gediscussieerd, met name over de verhuizing van basisschool De Hobbendonken. In het beleidsprogramma van de nieuwe coalitie staat namelijk dat ‘er eerst met het onderwijsveld een integraal plan wordt gemaakt om te voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd’.  Kinderen, ouders, leerkrachten en andere vertegenwoordigers van basisschool De Hobbendonken en schoolbestuur Sint-Christoffel waren dan ook in grote getallen aanwezig om hun stem te laten horen en te vragen om snelle duidelijkheid over de verhuizing naar De Kleine Aarde. Balans diende daartoe een amendement in, die door geen enkele partij werd gesteund. 

Fractievoorzitter Dave van de Ven over de gewraakte passage in het beleidsprogramma en het protest: "Uiteraard snap ik de onrust van kinderen en ouders betreft de verhuizing van De Hobbendonken. De leerlingenprognoses dwingen ons echter om opnieuw te kijken naar de gehele onderwijshuisvesting, waaronder de nut en noodzaak van de bouw van een basisschool op Munsel- In Goede Aarde. Daar steken wij niet onze kop voor in het zand. Wel verdienen alle partijen zo snel mogelijk een duidelijk antwoord. Formateur van der Wiel heeft dan ook beloofd om ruim voor de zomervakantie duidelijkheid te verschaffen.".

Gedoogsteun

Tijdens de behandeling van het beleidsprogramma zegden zowel PvdA/GroenLinks als VVD hun gedoogsteun toe aan de coalitie en het beleidsprogramma, geheel in overeenstemming met de wens van de coalitie om te werken met brede coalities in politiek, bestuur en samenleving.

Benoeming wethouders

Na een lange behandeling van het beleidsprogramma werden de vier wethouderskandidaten unaniem benoemd, beëdigd en natuurlijk in de bloemetjes gezet.

Van links naar rechts: Maruska Lestrade, Herman van Wanrooij, Eric van den Broek en Peter van de Wiel. 

Vrijgekomen raadszetels

Door de benoeming van de wethouders en het ingediende ontslag van Tossy de Man als raadslid eerder die dag, moesten er weer een drietal raadszetels ingevuld worden. Hierop werden Nico Bulter (PvdA/GroenLinks, Stefan de Nijs (Combinatie 95) en Teun Pijnenburg (SP) benoemd en beëdigd zodat zij zitting konden nemen in de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier