h

‘Coalitievorming zeer voorspoedig’

9 april 2014

‘Coalitievorming zeer voorspoedig’

De gesprekken tussen Combinatie95 en SP om te komen tot een nieuwe coalitie in Boxtel verlopen zeer voorspoedig. Combinatie95 en SP hebben inmiddels op hoofdlijnen een beleidsplan geformuleerd. Dat praatstuk was afgelopen maandag onderwerp van gesprek met de politieke partijen CDA, Inbox, PvdA/Groenlinks en D66.

Na een eerdere gespreksrondes vielen de partijen VVD en Balans af als mogelijke coalitiepartners. De VVD heeft daarbij aangegeven op basis van de verkiezingsuitslag geen geschikte collegepartner te zijn. Voor Balans ligt dat anders. Hier speelden vooral de verschillen in de verkiezingsprogramma's, de partij Balans is door geen van de andere fracties genoemd als mogelijke partner en de politieke gebeurtenissen van vorig jaar, die uiteindelijk hebben geleid tot een heuse bestuurscrisis hebben daar ook een rol bij gespeeld.

Prima op één lijn

Vorige week hebben op dinsdag- en donderdagavond en zaterdagochtend drie gesprekken plaatsgevonden tussen Peter van de Wiel en Peter Manniën van Combinatie95 en Eric van den Broek en Dave van de Ven van de SP. Eerder was al duidelijk dat de twee partijen op één lijn liggen en prima door een deur kunnen.

Volgende stap

‘Afgelopen zaterdag hebben we de gesprekken over een concept-beleidsakkoord op hoofdlijnen afgerond en daar hebben we deze week op maandagavond gesprekken over gevoerd met de partijen CDA, Inbox, PvdA/Groenlinks en D66, zegt SP-woordvoerder Eric van den Broek. ‘Op basis daarvan moet het mogelijk zijn om nu snel een volgende stap in de coalitiebesprekingen in te gaan, waarbij een keuze zal worden gemaakt in de beoogde coalitiepartners en uiteindelijk de aanscherping van het beleidsakkoord’.

Reactie toevoegen

U bent hier