h

Eric van den Broek SP-wethouder in nieuw college

16 april 2014

Eric van den Broek SP-wethouder in nieuw college

Eric van den Broek is de SP-wethouder in het nieuwe college van B&W dat bestaat uit Combinatie95, SP, INbox en D66. Belangrijke speerpunten van het beleidsprogramma  2014-2018 zijn duurzaamheid, sociaal beleid,
betaalbare woningen, economie en een andere bestuurscultuur. De SP-wethouder heeft er zin in.

Er komt veel op gemeente af

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met veel veranderingen. Er komen bijvoorbeeld veel taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk, maar het kabinet Rutte geeft de gemeenten daar onvoldoende geld voor. Eric van den Broek spreekt van een uitdaging om dit op een sociale manier uit te voeren, waarbij kwaliteit voorop blijft staan en kwetsbare groepen ontzien worden. Maatwerk zal ten allen tijde mogelijk moeten zijn. Daar zal veel vernieuwing en creativiteit voor nodig zijn. 

Speerpunten

Het beleidsplan heeft als titel ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’. Enkele belangrijke speerpunten zijn: duurzaamheid, sociaal beleid, economie en werkgelegenheid, een aantrekkelijk centrum ,  betaalbare huur- en koopwoningen, verbreding Keulsebaan en fietstunnel bij dubbele overweg en een andere bestuurscultuur. Op het sociale vlak is overeen gekomen dat dit college een beleid wil gaan voeren dat burgers sterk maakt en mensen helpt waar nodig. Daarbij wordt gestreefd naar het scheppen van voldoende voorwaarden en het leggen van verbindingen tussen (groepen van) burgers om te bevorderen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Op bestuurlijk gebied wil het nieuwe college vooral meer luisteren naar burgers en initiatieven van mensen belonen, zodat burgers medestanders worden in plaats van tegenstanders. Een eerste voorbeeld van een andere bestuurscultuur is te zien in het feit dat van de vier wethouders er drie op basis van 0,8 werkverband gaan werken. Daarmee geeft het college het goede voorbeeld door in eigen vlees te snijden en zo 0,6 wethouderssalaris uit te sparen.

Portefeuille SP-wethouder

De portefeuille van wethouder van den Broek ziet er als volgt uit: economie; sociale zaken en  arbeidsmarktbeleid, inclusief de Participatiewet; zorg, inclusief decentralisatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); coördinatie wijkgericht werken; programma Centrum; wijkwethouder Centrum-Breukelen; tweede locoburgemeester.
De kersverse wethouder heeft er zin in: ‘Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik ben erg gemotiveerd om er iets moois van te maken. Met name wil ik bereiken dat het sociale gehalte van onze gemeente  behouden blijft, de economie stappen vooruit maakt en het centrum aantrekkelijker wordt. Daar mag ik na vier jaar op afgerekend worden’. 

Reactie toevoegen

U bent hier