h

SP wil eigen beleid openbaarheid partijfinanciering

3 juni 2014

SP wil eigen beleid openbaarheid partijfinanciering

In de raadsvergadering van vorige week dinsdag, tijdens de bespreking van de fractieverantwoording 2013, heeft de SP aan alle partijen gevraagd of zij een initiatief zouden willen steunen om eigen beleid te maken over openbaarheid van partijfinanciering.

Dit beleid is een logisch gevolg op de eerder gevraagde openheid over campagnefinanciering, waartoe de SP opriep tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven:  'We willen het daar niet bij laten. Daarom wil ik aan alle fracties vragen of in het kader van de transparantie zij een initiatief van de SP zouden willen steunen om eigen beleid te maken waar afspraken gemaakt worden over openbaarheid van partij- en campagnefinanciering. Dit zou niet alleen bijdragen aan transparantie maar ook het vertrouwen in de politiek  versterken.' 

De meeste partijen gaven aan geen enkel probleem te hebben met meer openbaarheid van hun partijfinanciering. Alleen Balans zag het nut er niet van in.

De SP fractie zal de komende tijd werken aan een initiatiefvoorstel om het beleid rond openbaarheid partijfinanciering vorm te geven, en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier