h

SP wil dat gemeente onterecht geïnde boetes Fraudewet terugbetaalt

29 juni 2015

SP wil dat gemeente onterecht geïnde boetes Fraudewet terugbetaalt

De SP-raadsfractie wil dat de gemeente onterecht geïnde boetes in het kader van de Fraudewet aan betreffende mensen terugbetaalt. Het kan soms om forse bedragen gaan, zo is uit landelijke publiciteit gebleken. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven  heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt en zij niet met opzet hebben willen frauderen. Het gaat met name om problemen rond de inlichtingenplicht, waar van alles mis kan gaan door miscommunicatie, vergissingen, foutjes, het ontbreken van de juiste informatie enzovoort. Dit heeft wel geleid tot soms forse boetes. Als mensen niet voldoen aan de inlichtingenplicht wordt het teveel verstrekte uitkeringsbedrag teruggevorderd en een boete opgelegd. Deze boete is in beginsel 100% van het benadelingsbedrag en kan tot forse bedragen oplopen.

Als gevolg van de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher op 30 april aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet gaat aanpassen, maar geen voorstander is van terugbetalen van eerder opgelegd onterechte boetes omdat dit te kostbaar zou zijn. Inmiddels hebben diverse gemeenten laten weten de boetes die teruggaan tot 1 januari 2013, de datum waarop de Fraudewet werd ingevoerd, opnieuw te beoordelen en onterechte boetes wel terug te betalen. 

SP wil dat gemeente onterechte boetes terugbetaalt

De SP-fractie is van mening dat het argument van het kabinet voorbij gaat aan het rechtsgevoel van veel mensen. Onterechte boetes horen terugbetaald te worden., zeker in die gevallen waar mensen niet met opzet regels overtreden hebben en die volgens het CRvB te zwaar bestraft zijn. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: 'Gemeenten zijn er niet om winst te maken op de bijstand. Dit lijkt ons ook in strijd met het beleid van het college om te voorkomen dat mensen in financiële problemen en armoede terechtkomen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wij gaan ervan uit dat het college dit snel zal rechtzetten.'  

De SP-fractie stelt de volgende vragen aan het college:
1. Hoeveel boetes zijn er in het kader van de Fraudewet sinds 1-1-2013 opgelegd en welke bedragen zijn daarmee gemoeid?
2. In hoeveel gevallen is er sprake geweest van een onterechte of te hoge boete en om welke bedragen gaat het?
3. Is het college met ons van mening dat Boxtel het goede voorbeeld moet geven in de uitvoering van eerlijk beleid? 
4. Gaat u de onterechte en te hoge boetes terugbetalen?

Reactie toevoegen

U bent hier