h

Staatssecretaris: 'Geen onverantwoorde situatie met treinvervoer van gevaarlijke stoffen'

23 september 2016

Staatssecretaris: 'Geen onverantwoorde situatie met treinvervoer van gevaarlijke stoffen'

Het college heeft antwoord gegeven op vragen van Combinatie95 en SP over de overschrijding van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen dat is toegestaan op de route Tilburg-Eindhoven. Hierin wordt gesteld dat de staatssecretaris heeft uitgesproken dat het geen onverantwoorde situatie is, maar dat de overschrijdingen teruggebracht moeten worden.

Communicatie

De Taskforce Brabantroute Zuid-Nederland is opgegaan in Overleg Brabantroute waarin zowel de vervoers- als omgevingsaspecten aan de orde komen. Afspraak is dat dit overleg vier maal per jaar plaatsvindt, waarvan éénmaal per jaar met de staatssecretaris. Tilburg, Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Breda vertegenwoordigen de Brabantse gemeenten aan het spoor, waaronder Boxtel. Het gesprek staat onder leiding van de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de heer Chr. Van der Maat. Het college zegt in haar antwoord waakzaam te zijn en ziet dit platform als beste manier om met het Rijk het gesprek aan te gaan. Hierover wordt nauwlettend en proactief contact gehouden met het platform en indien nodig steun gegeven.

Veiligheid

In de Wet basisnet worden de risicoplafonds aangegeven. Het Rijk is verantwoordelijk voor controle en handhaving. In een brief heeft de staatssecretaris geantwoord dat de overschrijdingen nog niet leiden tot een onverantwoorde situatie, maar dat er een vervolgtraject komt om de transportstromen zoveel mogelijk binnen de risicoplafonds te brengen. De provincies Noord-Brabant en Limburg blijven in een reactie hierover hun zorgen uitspreken. Tot slot meldt het  college dat de Veiligheidsregio niet op hoogte was van de grote toename van gevaarlijke treintransporten, maar dat ze voldoende voorbereid is op de bestrijding en beheersing van een incident.

Reactie toevoegen

U bent hier