h

Gemeente ondersteunt goede initiatieven

19 oktober 2016

Gemeente ondersteunt goede initiatieven

Inwoners of instanties met een goed initiatief voor de samenleving kunnen op ondersteuning rekenen van de gemeente. Deze stelt voor wijkinitiatieven structureel een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. In 2016 en 2017 is er daarnaast jaarlijks 75.000 euro beschikbaar voor initiatieven op sociaal gebied die er op gericht zijn dat inwoners (jong en oud) langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. SP-wethouder Eric van den Broek roept bewoners en instanties op om met goede voorstellen  te komen. 

Meewerken aan wijkinitiatieven

Met ingang van 2016 is jaarlijks een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor wijkinitiatieven. Het bedrag is niet nader verdeeld per wijk of dorp, dus beschikbaar voor de gehele gemeente. Het budget is bedoeld om initiatieven op gang te brengen en is snel en flexibel inzetbaar. Wethouder van de Broek: “We ondersteunen niet in de vorm van geld, maar bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen of diensten en het betalen van facturen aan derden. Wijkmakelaars kunnen samen met het opbouwwerk initiatieven stimuleren op plaatsen waar die niet |(geheel zelfstandig) tot ontwikkeling komen, maar wel een meerwaarde kunnen hebben.”

Meewerken aan vernieuwende initiatieven in het sociaal domein

In 2016 en 2017 is er jaarlijks een bedrag van 75.000 euro beschikbaar voor een financiële bijdrage aan initiatieven op het gebied van Jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, gezondheidszorg en ouderenzorg.

Foto: SP
Van den Broek: “Wij willen daar graag aan meewerken via een financiële ondersteuning in de beginfase. De activiteiten moeten inwoners, jong en oud, verbinden en ondersteunen om langer zelfstandig thuis te blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het project Zorgzaam Boxtel, laagdrempelige inloopvoorzieningen, dagbestedingsactiviteiten, eetpunten in de wijk, het huiskamerproject Hoogheem. Het initiatief kan door burgers, maar ook door instanties en/of gemeente genomen worden”

De wethouder roept burgers en instanties op om met goede initiatieven te komen om de wijken leefbaarder en Boxtel socialer te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier