h

SP vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in Boxtel

25 oktober 2016

SP vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in Boxtel

De SP-raadsfractie heeft in een brief aan het college van B&W voorgesteld om het huidige Luchtkwaliteitsplan, dat stamt uit 2011, te actualiseren. Dat is nodig omdat er sindsdien veel zaken veranderd zijn die te maken hebben met de kwaliteit van de lucht. Raadslid Rinze van der Veen is van mening dat schone lucht van levensbelang is en dat derhalve het Luchtkwaliteitsplan aangepast moet worden.

Nieuwe ontwikkelingen

Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling is de toename van het aantal aankopen via de digitale snelweg, gevolgd door bestelling aan huis of een afhaalpunt en daarmee een vermeerdering van het aantal vervoersbewegingen. De fractie oppert dat de negatieve gevolgen daarvan beperkt kunnen worden door een goed gelegen en gefaciliteerd centraal afhaalpunt, eventueel gekoppeld aan een goed georganiseerd lokaal distributiesysteem. Hierbij zouden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via de WSD) kunnen worden ingeschakeld. Lokale ondernemers kunnen hierop aansluiten met een bezorgservice. In het huidige plan wordt verder weinig aandacht geschonken aan diverse vormen van elektrisch vervoer die de afgelopen tijd sterk in opmars zijn, zoals elektrisch aangedreven fietsen en auto's. Dit vraagt mogelijk om bredere fietspaden, snelroutes en meer oplaadpunten in de openbare ruimte. Ook op het gebied van de landbouw (met name vanuit de provincie Noord-Brabant) is er veel gebeurd, hetgeen vraagt om een herbeoordeling van de landbouwparagraaf. 

Negatieve effecten van hout stoken

Verder is de SP-fractie bezorgd over de negatieve effecten van het stoken van hout door huishoudens. Volgens berichten die ons bereikt hebben zou het vervuilende effect hiervan te vergelijken zijn met die van het verkeer. Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) is hierover onlangs een rapport uitgebracht met aanbevelingen.

SP-raadslid Rinze van der Veen: “Vanwege al deze factoren vragen wij aan het college om het Luchtkwaliteitsplan te actualiseren. Tevens vragen wij om een reactie op de door de fractie gedane suggesties en op het onderzoek van de OZHZ. Schone lucht is letterlijk van levensbelang voor de samenleving.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier