h

SP-wethouder Eric van den Broek vraagt advies van arme kinderen

27 oktober 2016

SP-wethouder Eric van den Broek vraagt advies van arme kinderen

Wethouder van den Broek volgt een suggestie van het CDA op en gaat arme kinderen betrekken bij de aanpak van armoede. Het idee erachter is dat kinderen wellicht een originele en eigen oplossing hebben voor problemen. De wethouder is enthousiast.

'Weinig mis met armoedebeleid'

Foto: SP
Van den Broek: “Goed dat kinderen mee kunnen praten en denken. Hoe we dat precies gaan invullen moeten we nog uitdokteren. Kinderen van ouders met een smalle beurs kunnen overigens al gebruik maken van extra voorzieningen, zoals het Welzijnsfonds. De gemeente heeft ook al 25.000 euro bestemd om armoede bij gezinnen vroegtijdig te signaleren en werkt hierbij ook samen met de instantie voor de schuldhulpverlening.  Het terugdringen van armoede van kinderen heeft prioriteit in ons sociale beleid. Daar is weinig mis mee, maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik hoop dat dit initiatief bruikbare ideeën oplevert.” 

De SP-fractie heeft er in de gemeenteraad voortdurend voor gepleit om de armoede onder kinderen terug te dringen. SP-raadlid Marije van Kuijk:  “We ondersteunen alle voorstellen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ik ben benieuwd wat er uit komt.” 

Reactie toevoegen

U bent hier