h

Huishoudelijke Hulp wordt uitgebreid

20 november 2016

Huishoudelijke Hulp wordt uitgebreid

De gemeenten Sint-Michielsgestel, Boxtel, Haaren en Vught hebben samen een nieuwe driejarige overeenkomst gesloten om inwoners op maat te blijven ondersteunen bij hulp in de huishouding. De huishoudelijke hulptoelage komt te vervallen, maar er komen extra uren voor bijvoorbeeld een grote schoonmaak.en ook mantelzorgers blijven ondersteuning houden. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een sociale regeling waarbij maatwerk geleverd wordt.

Eén duidelijke regeling biedt voordelen

Met deze overeenkomst komt de huishoudelijke hulptoelage (extra hulp voor 5 euro per uur) te vervallen. Deze wordt voor een deel met gratis extra uren verwerkt in de nieuwe regeling. Het Rijk zet de subsidiëring voor de huishoudelijke hulptoelage stop per 1 januari 2017. Als de gemeente die regeling wil voortzetten, betekent dat een flinke financiële aderlating. Eric Hardy, directeur Thuis Zorggroep Elde, stelt dat met deze overeenkomst de ondersteuning aan kwetsbare thuiswonende burgers middels 'zorg op maat' volledig tot zijn recht komt. Ook stelt hij dat de administratieve last tot een minimum beperkt wordt omdat er geen sprake meer is van verschillende regelingen. De overhead wordt teruggebracht en er komt extra ruimte voor hulp. Ook aanbieder Tzorg is tevreden met de nieuwe overeenkomst.

Hulp wordt uitgebreid

De nieuwe regeling voorziet in de mogelijkheid van extra uren voor bijvoorbeeld de grote schoonmaak in voor- of najaar, namelijk 2x4 uur per jaar, in overleg met de zorgaanbieder. Daarnaast krijgen de medewerkers ruimte om bij cliënten het 'niet pluisgevoel' te signaleren en daarop passende actie te ondernemen. Tevens biedt de maatwerkvoorziening ruimte om jaarlijks extra inzet te plegen in situaties die daarom vragen zoals bijvoorbeeld sterk vervuilde woningen of extra werkzaamheden waar men binnen de reguliere tijd niet aan toe komt. Wethouder van den Broek: “Ook mantelzorgers kunnen de komende jaren een beroep blijven doen op ondersteuning voor hulp bij het huishouden. Juist déze mensen, die al zoveel doen voor anderen, ontlasten we door ze enkele uren ondersteuning te blijven bieden.” 

 

SP-fractie stemt in met nieuwe regeling

Foto: SP
Nogmaals wethouder Eric van den Broek: “Door de samenwerking op het gebied van inkoop met de vier gemeenten kunnen we zekerheid bieden, voor cliënten en werknemers van de zorgaanbieders. En bovenal ook de ondersteuning, hulp, juist voor inwoners die dat het hardst nodig hebben. Hier ligt een sociale regeling waarbij niemand uit de boot valt en maatwerk geboden wordt. Overigens blijven we alert op signalen van cliënten en aanbieders en ondernemen we waar nodig actie.”  
De SP-fractie had in eerste instantie gevraagd om te onderzoeken of voortzetting van de huishoudelijke toelage mogelijk was. Raadslid Marije van Kuijk: “We stemmen in met deze nieuwe regeling omdat we het eens zijn met de argumenten van het college en duidelijk de voordelen ervan zien.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier