h

Actieprogramma ouderen om mee te blijven doen in de samenleving

11 december 2016

Actieprogramma ouderen om mee te blijven doen in de samenleving

Foto: SP

De klankbordgroep van ouderen is de spil van alle acties die de gemeente samen met met senioren, vrijwilligers en professionals gaat oppakken. Doel is om mee te blijven doen in de samenleving en om ondersteuning te bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. SP-wethouder Eric van den Broek juicht de acties van senioren toe. 

Ouderen komen zelf met voorstellen

Op initiatief van de wethouder is sinds de zomer van dit jaar een klankbordgroep ouderen opgericht. De groep bestaat uit 12 vertegenwoordigers van stichtingen, instellingen en verenigingen en wil een actieprogramma opstellen met als gezamenlijk uitgangspunt: oog voor de senioren in Boxtel. Er zijn inmiddels al veel stappen gezet. Op 15 december komt de klankbordgroep bij elkaar. Ter voorbereiding op die avond is de deelnemers gevraagd alvast na te denken over belangrijke thema's die zeker terug moeten komen in het actieprogramma. De inbreng van de senioren zelf wordt op allerlei manieren gestimuleerd en meegenomen in het plan. Denk hierbij ook aan de inbreng van zorgconsulenten, de resultaten van het Wmo-cliëntenonderzoek, programma WoonWijs.

Foto: SP
Wethouder van den Broek: “Om nog meer inspraak van ouderen te krijgen blijven we ook in 2017 de huiskamergesprekken voortzetten. Ik hoor graag zelf wat er leeft en speelt en waar mensen tegenaan lopen bij het ouder worden. Ouderen kunnen me uitnodigen voor een kop koffie en dan zorg ik voor gebak.” 

 

Bezoek De Molenhof

Foto: SP

De wethouder bracht deze week een bezoekje aan bewoners van De Molenhof. Op de koffie sprak hij met bewoners over het ouder worden. Wat regelen ze zelf en waar kan de gemeente ondersteuning leveren? Er bleek al heel veel georganiseerd. Zo hebben de mensen zelf samen met Sint Joseph stoeltjes geregeld bij de liften, waardoor het ontmoeten en met elkaar praten gestimuleerd wordt. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd. Aan de gemeente is gevraagd om jeu de boules ballen en een bijdrage  voor een elektrische bingo. Van den Broek: “Geweldig hoeveel deze mensen onderling al geregeld hebben, ook met behulp van Boxtelse organisaties. Dan kan de gemeente toch niet anders dan dat kleine stukje ondersteuning bieden?” 

Reactie toevoegen

U bent hier