h

College: ambitie voor 200 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar

14 december 2016

College: ambitie voor 200 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar

De gemeente Boxtel, Sint Joseph en HuurdersBelangenVereniging (HBV) hebben een akkoord bereikt over de uitvoering van de prestatieafspraken. De ambitie is om in de komende vijf jaar zeker 200 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. SP-raadslid Rinze van der Veen is blij met de ambitie en hoopt dat er snel meer sociale huurwoningen bij komen. 

Meer huurwoningen en meer duurzame woningen

In juni 2016 is de nieuwe Woonvisie 2016-2025 van de gemeente Boxtel vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis hiervan is nu een contract opgesteld over de concrete prestatieafspraken tussen gemeente en Sint Joseph. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de realisering van 200 nieuwe huurwoningen in de komende vijf jaar. De eerste betaalbare huurwoningen zullen gebouwd worden op het Ronduutje, in de Albinonistraat, op het terrein van de Kleine Aarde, in Lennisheuvel aan de Heerenbeekloop en in Liempde in de Hamsestraat. Op de laatste twee locaties komen ook duurdere huurwoningen en koopwoningen. Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Alle sociale huurwoningen van Sint Joseph moeten in 2025 minimaal een B-energielabel hebben. Dat verlaagt de woonlasten van de bewoners. Een van de uitgangspunten van de Woonvisie is een betaalbare woning voor ieder huishouden.
Raadslid Rinze van der Veen: “De SP vraagt al jarenlang om meer betaalbare huurwoningen. Het is goed dat er nu eindelijk concrete afspraken liggen, dat had van ons sneller gemogen. Het wordt de hoogste tijd dat de schop snel de grond in gaat, want er is een groot tekort aan sociale huurwoningen.” 

 

Vraaggericht bouwen voor de toekomst

De woningvoorraad moet toekomstbestendig, toegankelijk en dus duurzaam zijn. Zo moet het energieverbruik verder teruggedrongen worden. Daarvoor komt in het najaar van 2017 een pilot om de bewustwording daarover te verbeteren. Ook moet er kwalitatief goede huisvesting komen voor bijzondere (zorg)doelgroepen zoals woonvoorzieningen voor ouderen en mensen met psychiatrische problemen. Tussen 2016 en 2025 wil het college in totaal 1315 extra woningen realiseren. Het gaat dan om zowel sociale en duurdere huurwoningen als om koopwoningen. Het komend jaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van kansrijke locaties.

Reactie toevoegen

U bent hier