h

Gemeente verhoogt bijzondere bijstand kinderopvang

31 januari 2017

Gemeente verhoogt bijzondere bijstand kinderopvang

Het college van B. en W. heeft het bedrag van de bijzondere bijstand voor noodzakelijke kinderopvang verhoogd naar maximaal 9 euro per uur. Hierdoor hoeven de ouders met een laag inkomen geen aanvullende bijdrage meer van 1,10 euro per uur bij te passen. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een sociale aanpassing waardoor voorkomen wordt dat gezinnen onder de armoedegrens komen te leven. 

Verhoging uurtarief

De gemeente hanteerde een uurtarief van 6,89 euro zoals dat door de belastingdienst vastgesteld is. In werkelijkheid bedragen de prijzen voor kinderopvang in 2016 tot 7,99 per uur. Dat wil zeggen dat ondanks de verstrekking van bijzonder bijstand een ouder ongeveer 1,10 euro per uur per kind zelf moeten bijdragen. Hierdoor ontstaat een onwenselijke situatie en komen gezinnen onder de armoedegrens te leven. Derhalve is besloten om af te stappen van het uurtarief van de belastingdienst en te verhogen naar maximaal 9 euro per uur. De nieuwe regels gaan gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Tevens is een nieuwe doelgroep toegevoegd: “inburgeringsplichtigen”.

Maatregel voorkomt armoede

Foto: SP
Wethouder van den Broek spreekt van een sociale maatregel die voorkomt dat gezinnen onder de armoedegrens duiken: “Het gaat hier om noodzakelijke kinderopvang en het mag niet zo zijn dat gezinnen daardoor in financiële problemen komen. Bovendien kan het voorkomen dat uitkeringsgerechtigden afzien van een opleiding of niet gedeeltelijk aan het werk gaan omdat ze moeten bijdragen in de kosten van kinderopvang. Het is juist de doelstelling van de gemeente dat mensen zelf in hun inkomen kunnen voorzien en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.” 

Reactie toevoegen

U bent hier