h

Historisch besluit over metamorfose Boxtels centrum

2 februari 2017

Historisch besluit over metamorfose Boxtels centrum

Foto: SP

Dinsdag 31 januari nam het college van B&W een historisch besluit waarmee de start voor het grootste herinrichtingsproject van de afgelopen 30 jaar is ingezet. Het nieuwe plan voor het centrum is tot stand gekomen na een uitgebreid burgerparticipatietraject. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes dat de schop binnenkort in de grond kan. 

Eindelijk draagvlak voor centrumplannen

Waar vorige colleges er niet in slaagden om centrumplannen van de grond te krijgen, is het dit college wel gelukt om voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak te ontwikkelen om te komen tot een grootscheepse herinrichting van het centrum. Met name wethouder van den Broek heeft daarin een grote rol gespeeld. Hij is er namelijk in geslaagd door goed te luisteren en te communiceren om ondernemers, organisaties en bewoners op één lijn te krijgen, hetgeen een prestatie van formaat is. De wethouder: “De Markt en het centrumgebied stonden al tientallen jaren op de bestuurlijke agenda en hoog op het verlanglijstje van iedereen die in Boxtel woont. Het is een lang traject geweest waar meer mensen dan ooit in hebben meegedacht. Ik ben trots op het resultaat dat er nu ligt. Het centrum zal een ware metamorfose ondergaan.” 
De gemeente zal op de weekmarkt van 10 februari in een stand aandacht vragen voor de centrumplannen. Van den Broek zal tussen 10.00-12.00 uur in het openbaar de plannen toelichten. 

Omvangrijke operatie

Het besluit omvat een gebiedsgerichte aanpak van het centrum waar meerdere cruciale onderwerpen gerealiseerd kunnen worden. De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: ontwerp Markt, herinrichting binnenterrein gemeentehuis, aanleg parkeerplaatsen Zusterspad, herinrichting boomgaard en vijver, instellen voetgangersgebied Rechterstraat (gedeeltelijk), verplanten bomen (platanen) Markt, afronding STA-P met plaatsing informatiewand Burgakker, parkeerregulering en inrichting aanloopstraten.
De kosten voor herinrichting van het totale centrumgebied zijn ruim 2 miljoen euro. De kosten voor de Markt worden geraamd op 1,2 miljoen euro. In de begroting is daarvoor geld gereserveerd.
 

Reactie toevoegen

U bent hier