h

In Boxtel al langere tijd kritisch toezicht op Welzorg

17 februari 2017

In Boxtel al langere tijd kritisch toezicht op Welzorg

In Nederland, Brabant en de Meierij zijn de afgelopen weken klachten naar buiten gekomen over de firma Welzorg die ook in Boxtel als sinds de jaren negentig verantwoordelijk is voor de verstrekking van WMO-hulpmiddelen. Wethouder Eric van den Broek reclameerde in een eerder stadium al bij Welzorg, toen hij signalen van ontevredenheid bij cliënten opving. De afgelopen maanden zijn die geluiden versterkt vanwege een interne reorganisatie bij Welzorg. Per 1 januari van dit jaar is de gemeente Boxtel  in ieder geval overgestapt naar een nieuwe aanbieder, namelijk Medipoint.

Na ontvangst van diverse signalen in de afgelopen twee kwartalen hebben de gemeenten Meierijstad, Vught, Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren leverancier Welzorg stevig aangesproken op hun opdracht. Levering van Wmo hulpmiddelen aan cliënten bleek een te lange tijd in beslag te nemen. De leverancier heeft verbetering beloofd en met de prioritering en monitoring door de gemeente moeten alle inwoners die dat nodig hebben sneller geholpen worden.

Hoewel de gemeenten per 1 januari 2017 een contract hebben met nieuwe leverancier Medipoint BV, moeten aanvragen uit 2016 en reparatiewerkzaamheden van Wmo hulpmiddelen nog gewoon doorlopen via de oude leverancier Welzorg. De levering van hulpmiddelen vanuit Welzorg bleek afgelopen maanden achter te lopen. Welzorg heeft na het gesprek de betrokken gemeenten verbetering in de levering en bereikbaarheid van hun diensten toegezegd. De betrokken gemeenten zitten bovenop deze afspraak.

Alle aanvragen zijn op dit moment in beeld bij de gemeente. Wekelijks ontvangt iedere gemeente een overzicht van Welzorg. Zo worden de mensen die dat het hardst nodig hebben als eerste geholpen: de gemeente neemt de regie terug en prioriteert. Ook monitort de gemeente dat daadwerkelijk door Welzorg wordt geleverd, zodat de achterstanden zo spoedig mogelijk worden weggewerkt.

Wethouder Van den Broek blij met gezamenlijke actie

SP-wethouder Eric van den Broek is blij met de gezamenlijke actie van gemeenten, die goed aansluit met acties die hij eerder al naar Welzorg ondernam: ‘Welzorg verzorgde tot 1 januari van dit jaar de WMO-hulpmiddelen en ik hoorde al langer geluiden dat dit op onderdelen niet goed liep. Daar heb ik in het afgelopen jaar ook al vaker een punt van gemaakt richting die leverancier en vorig jaar ben ik zelf in het voorjaar ook al aangeschoven bij het reguliere overleg, om een correctiegesprek te voeren. Het gaat niet om massale klachten, maar genoeg voor mij om er stevig op te handelen. Inmiddels zijn we overigens per 1 januari 2017 overgestapt naar een andere leverancier, maar voor cliënten die al bij Welzorg zitten geldt dat het betreffende contract nog voor de looptijd van dat contract wordt uitgediend. De afgelopen dagen blijkt dat de ervaringen die wij in Boxtel op kleinere schaal kennen, ook op grotere schaal en vergaander bij andere gemeenten in Nederland en Brabant aan de orde zijn. Vandaar dat het goed is dat wij hier nu via een eigen persbericht ook zelf een bericht over hebben gestuurd. Mensen die eerder bij mij aan de bel hebben getrokken en die ik ook heb gezegd hun problemen op te pakken, kunnen zo teruglezen dat er in dit kader met de nodige daadkracht wordt gehandeld en dat de gemeente en dat ik als verantwoordelijk wethouder klachten serieus nemen.’

De nieuwe aanvragen per 1 januari 2017 gaan bij eerder genoemde gemeenten naar de nieuwe leverancier Medipoint B.V.  Alle hulpmiddelen nu in gebruik, worden geleidelijk vervangen door een hulpmiddel van deze leverancier. Tot die tijd houden alle gemeenten de regie als gezamenlijk opdrachtgever zodat inwoners de hulpmiddelen krijgen die nodig zijn.

Bij loket WegWijs kunnen inwoners van Boxtel zich melden wanneer ze vragen of klachten hebben over aanvragen uit 2016 en reparaties van hun Wmo hulpmiddel(en) in 2016 of ervoor ontvangen hebben. Informatie via loket WegWijs: het loket voor vragen op het gebied van zorg en ondersteuning voor inwoners, tel. 0411-655990.

Reactie toevoegen

U bent hier