h

Vechtscheidingen prominent in aanpak Jeugdhulpverlening na motie SP

15 februari 2017

Vechtscheidingen prominent in aanpak Jeugdhulpverlening na motie SP

Gisteren werd de Boxtelse gemeenteraad in een zogenaamde Beeldvormende vergadering bijgepraat over het Jeugdbeleid van de gemeente. Daarbij werd onder andere gesproken over de manier waarop kwetsbare jongeren in Boxtel toegang krijgen tot de jeugdhulpverlening en hoe de inkoop van ondersteunende diensten is geregeld. Uit de gepresenteerde aanpak kwam naar voren dat in Boxtel uitgebreide extra aandacht is voor het fenomeen ‘vechtscheidingen’, problemen tussen ouders waar kinderen vaak de dupe van worden. De SP pleitte via een unaniem aangenomen motie eerder in de gemeenteraad voor meer aandacht op dit thema.

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijk gekregen voor de jeugdzorgtaken die toen nog onder de provinciale jeugdzorg vielen. Het gaat daarbij o.a. om jeugdbescherming, jeugdreclassering, JeugdzorgPlus (zogenaamde gesloten jeugdzorg), de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGz) en de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking. Gemeenten organiseren een deel van de hulpverlening zelf en kopen in regionaal verband een deel van de hulpverlening in. Daarnaast blijft er een klein deel over wat gemeenten vanuit hun eigen accenten lokaal kunnen toevoegen.

Voorstel SP

In de discussie die over dit beleid eerder in de Boxtelse gemeenteraad plaatsvond bracht SP-raadslid Marije van Kuijk een voorstel naar voren om extra aandacht te besteden aan de toegang tot de hulpverlening van jeugdigen die te maken hebben met vechtscheidingen. Marije van Kuijk daarover: "Dit onderwerp verdient alle aandacht. Vechtscheidingen hebben niet alleen grote gevolgen voor de scheidende ex-partners maar zeker ook voor de betrokken kinderen. Ongeveer 70.000 kinderen zijn betrokken bij echtscheidingen van de ouders. Van alle echtscheidingen verloopt 20% problematisch waardoor er momenteel zo’n 16.000 kinderen ernstige last ondervinden van de vechtscheidingen van hun ouders".

Lokale aanpak

Uit de presentatie gisteren in de gemeenteraad bleek dat de gemeente in de uitvoering van het lokale beleid inmiddels een aparte aanpak heeft ingevoerd om kinderen die de dupe zijn van echtscheidingen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot jeugdhulpverlening. Marije van Kuijk toont zich tevreden met de aanpak: "Jaarlijks komen er zo’n 5500 nieuwe kinderen bij die ernstig last ondervinden van een vechtscheiding, terwijl geen enkel kind belast zou mogen worden met de problemen van hun ouders. Ik ben blij dat deze problemen in Boxtel onderkend worden en dat er speciale aandacht georganiseerd is".

Reactie toevoegen

U bent hier