h

Wethouders openen nieuw parkje Indenhof

30 augustus 2017

Wethouders openen nieuw parkje Indenhof

Foto: SP

De wethouders Marusjka Lestrade (D66) en Eric van den Broek (SP) hebben vandaag het nieuwe centrumparkje, met de naam ' Indenhof', officieel geopend. Tevens werd een kunstwerk van Ad van Iersel onthuld. Van den Broek vindt het bijzonder dat hij nu als wethouder het parkje heeft mogen openen, waar hij in zijn tijd als raadslid actie voor gevoerd heeft.   

Veel mensen aanwezig bij opening Indenhof

Groene parel in het centrum

Vijver en boomgaard zijn fraai opgeknapt en het parkje is een mooie blauwgroene entree naar het centrum geworden. Het gebied is toegankelijker gemaakt voor publiek, ook voor mensen met een beperking. In het parkje staan fruitbomen, een insectenhotel en een informatiebord over het gebied. Een wandelpad en enkele bankjes nodigen uit tot ontmoeting en ontspanning. Naast de onthulling van de naam van het parkje is in de vijver ook een kunstwerk van de eerder dit jaar gestorven Boxtelse kunstenaar Ad van Iersel onthuld dat aandacht vraagt voor de manier waarop de mens met zijn leefomgeving omgaat. Het parkje heeft ook een belangrijke sociale functie voor omwonenden en de ouderen van de nabijgelegen wooncomplexen. Ook kunnen er kleinschalige evenementen georganiseerd worden. Het parkje is tevens onderdeel van het aantrekkelijker maken van het centrum en het stimuleren van de economie. SP-wethouder Eric van den Broek: “Op mijn initiatief is een klankbordgroep van omwonenden en belangengroepen in het leven geroepen. Het is een goede zaak dat de wensen van de omgeving vertaald zijn in de uiteindelijke inrichting. Samen hebben we er een mooi parkje van gemaakt.”

Wethouder vd Broek onthult insectenhotel

Naam parkje doet cultuurhistorie eer aan

De naam Indenhof doet de cultuurhistorie alle eer aan. Het gebied vijver/boomgaard wordt gekenmerkt door een rijke geschiedenis. Magdalena van der Stappen overleed in 1645 en beschreef in haar testament dat tien huisjes ingericht moesten worden voor arme oudere vrouwen. Die huisjes zijn inmiddels omgebouwd tot huurwoningen en de VVV is er in gehuisvest. In 1650 werd er naast het vrouwengasthuis Het Hofje ook een huis voor arme mannen opgericht. De arme vrouwen en mannen maakten gebruik van de boomgaard die dus zeker 370 jaar oud is, maar mogelijk nog ouder. De SP heeft vanaf het begin het cultuurhistorisch belang van het gebied benadrukt. De naam Indenhof verwijst verder onder andere ook naar de kwekkende eendjes in de gemeentevijver en naar verbondenheid en ontmoeting. Petra van Esch is de bedenkster van de naam en mocht uit handen van Eric van den Broek een pakket met streekproducten in ontvangst nemen.

Eric van den Broek overhandigt prijspakket aan Petra van Esch

SP pleit al vanaf 2011 voor opknappen gebied

Zonder omwonenden te raadplegen, kwam het vorige college met het plan om hier een parkeerterrein aan te leggen. Die pikten dat niet en kwamen onmiddellijk in verzet, vanaf het begin gesteund door de SP. De partij startte onder leiding van toenmalig raadslid Eric van den Broek een grote publieksactie door 12.000 flyers huis aan huis te verspreiden met als titel 'Handen af van vijver en boomgaard'. Hierin pleitte de SP voor het opknappen van het gebied, deed daar concrete voorstellen voor en droeg ook alternatieve parkeerplekken aan. Na enkele ludieke acties besloot het college uiteindelijk om af te zien van de plannen. Van den Broek: “Het geeft een enorme voldoening dat ik nu als wethouder dit parkje heb mogen openen, waar we in het verleden samen met omwonenden actie voor gevoerd hebben. Dit parkje is een aanwinst voor Boxtel.” 

Reactie toevoegen

U bent hier