h

Geen skatebaan aan de Van der Voortweg

19 oktober 2017

Geen skatebaan aan de Van der Voortweg

Mede naar aanleiding van een tweetal beginspraakbijeenkomsten met omwonenden heeft het college van B. en W. besloten om af te zien van het plan om een nieuwe skatebaan aan te leggen op het grasveld aan de Van der Voortweg. SP-wethouder Eric van den Broek gaat met omwonenden kijken naar een andere invulling van het terreintje. 

Beginspraak

Bewoners hebben in de beginspraakbijeenkomsten hun mening gegeven en een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Eén van de vragen was of de jeugd zelf behoefte heeft aan een tweede skatebaan, naast die in Oost. Er is vervolgens een peiling gehouden onder de ruim vierduizend jongeren tussen 8 en 19 jaar. Op de hoofdvraag of ze dachten gebruik te gaan maken van een skatebaan aan de Van der Voortweg, reageerden 112 (=2,8%) van de 4038 jongeren bevestigend. Van deze 112 jongeren wonen er 68 in het centrum, Breukelen of Selissenwal.

Geen skatebaan, wel andere invulling

Gelet op de reacties tijdens de inspraak met omwonenden, de uitkomst van de behoeftepeiling én het gegeven dat er al een skatebaan in oost ligt, heeft de gemeente besloten om af te zien van de plannen.

Wethouder van den Broek is positief over het vroegtijdig betrekken van burgers via beginspraakbijeenkomsten: “De gemeente wil per project steeds goed kijken of ideeën in een vroeg stadium kunnen worden besproken met buurtbewoners en bedrijven. Zij hebben daar een belangrijke stem in. Ik ga nu met een vertegenwoordiging van de omwonenden bekijken hoe het terreintje anders ingevuld kan worden, zoals het bijhouden van het groen, het nadenken over wandelroutes en het vergroten van de beleefbaarheid”.

Reactie toevoegen

U bent hier