h

300.000 euro voor meer sociale huurwoningen voor starters

21 november 2017

300.000 euro voor meer sociale huurwoningen voor starters

Het college van B& W wil met een financiële impuls van drie ton een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachttijd voor starters op de sociale woningmarkt. Nu bedraagt de wachttijd voor mensen tussen de 24 en 30 jaar nog vijf à zes jaar en deze moet binnen vier jaar teruggedrongen worden tot de helft. SP-raadslid Rinze van der Veen is blij met de maatregel. 

Prestatiecontract

In het prestatiecontract 2017/2018 – 2021 met Woonstichting Sint Joseph en de Huurdersbelangenvereniging (HBV) is de intentie opgenomen dat de gemeente de wachttijd sociale woningbouw wil verkorten. Met de financiële impuls van de gemeente kan Sint Joseph de kosten om sociale huurwoningen te realiseren verlagen, waardoor het voor Sint Joseph gemakkelijker wordt om meer sociale huurwoningen te realiseren en een lagere huurprijs vast te stellen. Directeur-bestuurder Rob Dekker richt zich daarbij op huizen met een huurprijs tot 592 euro, zodat de doelgroep ook nog aanspraak kan maken op huursubsidie. 

Grotere financiële impuls nodig

SP-raadslid Rinze van der Veen is blij met de drie ton, maar ziet dit als een goed begin. Het raadslid: “In het prestatiecontract wordt de intentie uitgesproken om vele honderden sociale huurwoningen te realiseren. Als we die ambitie waar willen maken, zal er meer moeten gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld door bij de bouw van sociale huurwoningen de bedragen die de gemeente aan Sint Joseph (en anderen) vraagt voor legeskosten, de kosten voor ambtelijke adviezen en bovenwijkse plankosten, zoals verkeersmaatregelen te verlagen. Onze fractie heeft in het verleden regelmatig gepleit voor een sociaal grondbeleid. Pas dan kunnen er op termijn voldoende sociale huurwoningen gebouwd worden."

Reactie toevoegen

U bent hier