h

Meer mensen komen in aanmerking voor minimaregelingen

30 november 2017

Meer mensen komen in aanmerking voor minimaregelingen

De gemeenteraad stelde afgelopen dinsdag het nieuwe armoedebeleid 2018-2023 vast. Het op zich al sociale armoedebeleid in Boxtel wordt hiermee nog socialer. De groep mensen die in aanmerking komt voor de minimaregelingen wordt namelijk uitgebreid van inkomens van 110% naar inkomens van 120% van het sociaal minimum. Ook op andere punten is het beleid verbeterd. SP-wethouder van den Broek en fractievoorzitter Dave van de Ven zijn tevreden met de verbeteringen. 

Verborgen armoede tegengaan

Wethouder Van den Broek: 'Het zijn met name de mensen met een inkomen tussen 110% en 120% van het sociaal minimum die net buiten de boot vallen voor de minimaregelingen. Hun besteedbaar inkomen komt daardoor vaak uit beneden de armoedegrens. Om deze vorm van verborgen armoede tegen te gaan, kan deze (kleine) groep mensen voortaan dus ook gebruik maken van regelingen voor de minima.'

Meer geld voor bestrijding armoede onder kinderen

Extra geld wordt uitgetrokken om met name kinderen die in armoede opgroeien of dreigen op te groeien extra ondersteuning te bieden. Ook een meer integrale aanpak van armoede- en jeugdbeleid (wethouder Lestrade) dient dit doel, evenals een vroegtijdige signalering van armoede. Verder wordt gepoogd om het niet-gebruik van minimaregelingen nog verder terug te dringen. Er komt onder andere een 'sociale kaart' als hulpmiddel voor mensen die op zoek zijn instanties en organisaties voor hulp en ondersteuning.

Nog meer maatregelen

De regeling 1 computer per gezin wordt uitgebreid naar 1 computer per kind. Verder komt er geld voor een talentenfonds. Boxtel gaat ook een zomerschool organiseren voor kinderen die van huis uit geen Nederlands spreken. 
SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is in zijn nopjes met het verbreden van het armoedebeleid: 'Onze fractie heeft daar voortdurend voor gestreden. Armoedebeleid is één van onze topprioriteiten. Zo hebben we veelvuldig gepleit voor het optrekken van de grens van inkomens van 110% van het sociaal minimum naar 120%, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende maatregelen en er iets gedaan kan worden aan de stille armoede onder de 'werkende armen'. Daarmee gaat voor de SP een lang gekoesterde wens in vervulling.' 

'Goed armoedebeleid levert de gemeente geld op

De wethouder komt nog tot een enigszins verrassende conclusie: 'Een goed armoedebeleid levert de gemeente geld op. Dan komen er immers minder mensen langdurig in de armoede te zitten en dat zorgt er voor dat mensen minder lang aanspraak maken op de gemeentelijk armoederegelingen. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat elke geïnvesteerde euro in zogeheten 'vroegsignalering' de gemeentes zelf zeker 1,57 euro oplevert. De samenleving als geheel levert het natuurlijk veel meer op.'

Reactie toevoegen

U bent hier