h

SP stelt kritische vragen over voortzetting convenant letselschade en WMO

27 november 2017

SP stelt kritische vragen over voortzetting convenant letselschade en WMO

De gemeenten kunnen de WMO-kosten voor slachtoffers van ongevallen niet meer verhalen op verzekeraars omdat in een convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en verzekeraars dit verhaalsrecht is afgekocht voor enkele miljoenen euro's. Volgens de SP is dit convenant ongunstig voor de gemeenten en kan het ook nadelig uitpakken voor slachtoffers. Voor het einde van het jaar moet Boxtel beslissen of het convenant voortgezet moet worden. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven heeft vragen gesteld aan het college. 

Wat is er aan de hand?

Een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout kan schade verhalen op een aansprakelijke partij. Meestal heb je dan te maken met een verzekeraar. Slachtoffers kunnen echter ook te maken krijgen met de WMO en hun gemeente, bijvoorbeeld als zij als gevolg van het ongeval aanpassingen in hun woning nodig hebben, zoals een traplift. De gemeente kan deze kosten dan verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Dat heet regresrecht. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een overeenkomst gesloten (sinds 2015), waarbij dat regresrecht in een keer is afgekocht, voor iets meer dan 10 miljoen euro. Gemeenten krijgen dan 64 cent per inwoner uitgekeerd. Voor Boxtel zou het dan dus gaan om een uitbetaling van zo’n 20.000 euro. 

Gevolgen van het convenant

Verzekeraars kunnen de schade doorverwijzen naar de gemeente. Als gemeente moet je vervolgens hopen dat je het redt met de vooraf vastgestelde afkoopsom. En als je meer slachtoffers hebt in je gemeente, moet je dit dus bijpassen uit het WMO-budget. Hierdoor lopen gemeenten flinke financiële risico's. De uitkering voor Boxtel van 64 cent per inwoner is een schijntje ten opzichte van de kosten per letselschadekwestie. Een individuele voorziening loopt al gauw in de duizenden euro's. Ook cliënten lopen risico's. Een WMO-voorziening compenseert immers minder breed dan dit in een aansprakelijkheidsprocedure zou gebeuren. In het laatste geval gaat het om zaken als schadevergoeding en het vergoeden/compenseren van de volledig zelfde situatie als voor het ongeval. Daarnaast vrezen wij dat verzekeraars burgers in de kou laten staan als er in bepaalde kwesties sprake is van aanvullende claims.

SP-vragen

SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is kritisch over het convenant en vraagt zich af of Boxtel het moet voortzetten: 'Het lijkt er sterk op dat het vooral een mooie deal is geweest voor de verzekeraars en een minder mooie deal voor de gemeenten. Loopt de gemeente geen grote financiële risico's?  We vragen aan het college of bij de indicatiestelling WMO standaard bij een aanvrager nagevraagd wordt of de beperking van de aanvrager veroorzaakt is door een ongeval. Ook vragen we naar de risico's als de gemeente uit het convenant zou stappen. Tenslotte vragen we of het college, als het niet uit het convenant wil stappen, in ieder geval bij het VNG aan de bel te trekken om het convenant open te breken en betere afspraken met de verzekeraars te maken.' 

Reactie toevoegen

U bent hier