h

SP stelt vragen over invulling voormalig Blanca-complex

9 november 2017

SP stelt vragen over invulling voormalig Blanca-complex

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft ambtelijke vragen gesteld over de invulling van het voormalige Blanca-terrein aan de Spoorstraat/Baroniestraat. Volgens omwonenden zou  de plaatsing van een vijftiental wooneenheden voor buitenlandse werknemers in strijd zijn met de plannen die indertijd door de projectontwikkelaar(s) van het complex zijn ingediend. Volgens die plannen zou er een klein aantal luxe appartementen gerealiseerd worden. De bewoners van de wooneenheden zorgen voor overlast in de buurt.

Op de eerste plaats wil de SP-fractie weten of het klopt dat er indertijd een aanvraag is ingediend en goedgekeurd om in het Blanca-complex een klein aantal luxe appartementen te realiseren en om hoeveel appartementen het gaat. Verder wil de fractie weten of datgene wat nu uitgevoerd is en wat er, gezien het huidige werk in uitvoering aan de Baroniestraat, nog uitgevoerd gaat worden, strijdig is met de ingediende plannen. Als dat zo is, wil de fractie weten wat het college hieraan gaat doen. 

Overlast ook voor dementerende ouderen van de Herbergier

Naast bewoners van de Brugstraat en Spoorstraat hebben ook de bewoners van de Herbergier te lijden van de overlast. In de instelling wonen (over het algemeen oudere) dementerende personen. Het was de bedoeling om met het plan van een aantal luxe appartementen voor deze personen een rustige, gestructureerde omgeving te scheppen. Dat is nu niet het geval. Er is sprake van overlast, onrust en een gevoel van onveiligheid.  

SP-raadslid Rinze van der Veen: 'Ook buitenlandse werknemers hebben recht op goede huisvesting. In dit geval is er een fors aantal mensen gehuisvest in een pand dat daar kennelijk niet zo geschikt voor is. Hierdoor is er veel overlast ontstaan voor de omgeving. Dat is extra wrang voor de kwetsbare groep van dementerende ouderen van de Herbergier. Er moet een oplossing komen die voor alle partijen voordelig is.'  

Reactie toevoegen

U bent hier