h

SP-voorstel onderzoek afschaffing eigen bijdrage WMO voor lage inkomens unaniem aangenomen

15 november 2017

SP-voorstel onderzoek afschaffing eigen bijdrage WMO voor lage inkomens unaniem aangenomen

Het college van B&W gaat onderzoeken of afschaffing van de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen mogelijk is voor inkomens tot 120% van het minimuminkomen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Dat voorstel deed de SP-gemeenteraadsfractie tijdens de begrotingsbehandeling. De motie werd unaniem aangenomen. Fractievoorzitter Dave van de Ven wacht het onderzoek met vertrouwen af. 

'Vertrouwen dat eigen bijdragen voor lage inkomens geschrapt worden'

In het regeerakkoord wordt de huidige regeling 'eigen bijdrage WMO' vervangen door een 'abonnement WMO' om zo de stapeling van eigen bijdragen te voorkomen. Dit wordt een vast bedrag per maand, waarschijnlijk 17,50 euro.

Van de Ven: “Voor veel mensen met een laag inkomen blijft dat een flinke kostenpost. Daarom hebben wij deze motie ingediend om dat vaste bedrag te schrappen voor inkomens tot 120% van het minimumloon Gezien het sociale gezicht van dit college heb ik er alle vertrouwen in dat B&W een mogelijkheid vinden om dit voor elkaar te krijgen.'

 
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier