h

SP wil aanpak buurtoverlast in heel Boxtel

6 november 2017

SP wil aanpak buurtoverlast in heel Boxtel

In een brief aan het College van B&W pleit de SP-fractie voor een brede aanpak van buurtoverlast in Boxtel. Uit onze huis-aan-huisenquête blijkt dat een aantal buurten veel overlast heeft van groepen van met name jongeren, zoals drugsdealen, vernielingen, geluidsoverlast enzovoort. Vooral in de van Beekstraat neemt de overlast zeer ernstige vormen aan. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven wil dat de buurtoverlast in heel Boxtel daadwerkelijk aangepakt wordt. 

Ernstige overlast van Beekstraat

Nadat de SP-fractie een paar weken geleden vragen gesteld heeft met betrekking tot diverse overlastsituaties in de wijken Duinendaal en Stationsbuurt, kregen we ook berichten van bewoners over overlastsituaties in de wijken Zandvliet en Selissenwal. Met name in de van Beekstraat gaat het om een dusdanig ernstige overlast dat onze fractie nu weer aan de bel trekt bij de gemeente. Er is hier sprake van een reeds jarenlang durende overlast van een grote groep jongeren in de avond- en nachtelijke uren, waar met name bewoners van de Banier, Ridder en van Beekstraat (hoek Reginahof) veel last van hebben. Bewoners hebben daar in 2015 en recentelijk in juli van dit jaar nog duidelijke brieven over geschreven naar het gemeentebestuur, maar dat heeft volgens hen niet veel opgeleverd. In die brieven stellen de bewoners dat er veel overlast is, zoals het dealen van drugs, veel en hard rijdende auto's, scooters en motors, die ook overdag op de voetpaden in de omgeving rijden, fout parkeren van auto's, het achterlaten van rommel, geluidoverlast, vernielingen en zelfs pogingen tot brandstichting in leegstaande winkelruimten, zoals ze in de nacht van 15 op 16 juli geprobeerd hebben om de deur in brand te steken van de winkel gelegen op de hoek Van Beekstraat-Reginahof. De politie is in de afgelopen jaren vaak gewaarschuwd en de wijkagent en jeugdagent zijn persoonlijk aangesproken op het gedrag van de (vaak allochtone) jongeren. Blikjes, flessen, plastic zakken worden op de speelweides en groenstroken en bij de winkels gegooid. Ondanks de inspanningen van de WSD blijft het voortdurend een rommeltje in dat gebied.

SP wil plan van aanpak

SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: “Onze fractie heeft in een brief aan het college aandacht gevraagd voor de situatie in de Van Beekstraat en daar een aantal vragen over gesteld. In de brief houden wij een pleidooi om prioriteit te geven aan de aanpak van buurtoverlast in heel Boxtel en vragen wij om een plan van aanpak. Buurtoverlast leidt tot veel ergernis en een gevoel van onveiligheid, hetgeen de leefbaarheid van de wijken ernstig aantast. Dat moet afgelopen zijn.”

Reactie toevoegen

U bent hier