h

Gemeente zegt buurtoverlast aan te pakken

4 december 2017

Gemeente zegt buurtoverlast aan te pakken

Als reactie op vragen van de SP-fractie stelt het colllege van B. en W. dat de gemeente buurtoverlast wijkgericht en structureel in heel Boxtel aanpakt. Dat gebeurt conform de AVE-systematiek (Aanpak Voorkomen Escalatie), waarbij overleg is met klagers en daders en  professionals worden ingeschakeld zoals wijkmakelaars en jongeren- en maatschappelijk werkers. Indien nodig treedt de politie handhavend op. SP-fractievoorzitter Dave van de ven zet vraagtekens bij de effectiviteit van deze maatregelen. 

Gemeente: overleg met partijen moet voor oplossing zorgen

Bij meldingen van overlast benadert maatschappelijk werk of jongerenwerk zowel de klagers als veroorzakers om te zorgen dat partijen met elkaar in overleg gaan, eventueel met hulp van buurtbemiddeling. Eventueel stelt de gemeente een professionele mediator ter beschikking. Als er echt sprake is van ernstige overlast zal de gemeente (in overleg met de politie en/of Woonstichting Sint Joseph) de veroorzaker hier op aanspreken en de opdracht geven om de overlast te beëindigen. Gebeurt dat niet, dan zal handhavend opgetreden worden. Dan moet er echt sprake zijn van strafrechtelijke misdragingen en/of bestuursrechtelijk te bestraffen gedragingen. Bij uitwassen vraagt de gemeente de politie om streng op te treden.

Bewoners blijven overlast ervaren

De overlastsituaties die wij naar aanleiding van onze buurtenquêtes aangekaart hebben, onder andere in de wijken Duinendaal, Stationsbuurt en Selissenwal (van Beekstraat), bestaan vaak al vele jaren. Bewoners melden ons dat de overlast nog steeds regelmatig voorkomt en dus niet verdwenen is. De geschetste gemeentelijke aanpak heeft hier dus kennelijk niet voldoende geholpen, zo wordt dat in ieder geval door bewoners ervaren. 

College houdt vast aan ingezette koers

Het college stelt dat het op dit moment geen aanleiding ziet om af te wijken van de huidige ingezette koers zoals vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Er wordt geïnvesteerd in het scheppen van voorwaarden en verbinden van (groepen van) burgers om te bevorderen dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: 'In principe is de SP het daar mee eens. Maar het is de vraag of deze aanpak voldoende werkt in de praktijk. Uit signalen van bewoners blijkt immers dat zij overlast blijven ervaren en dat de aanpak kennelijk onvoldoende werkt. Wellicht dat op Selissenwal een jeugdhonk verlichting van de problemen kan geven. De SP-fractie zal bij de behandeling van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan in mei 2018 aandacht blijven vragen voor de effectieve aanpak van overlastsituaties. Ook in ons verkiezingsprogramma zullen we hier aandacht aan besteden.' 

Reactie toevoegen

U bent hier