h

SP verspreidt 12.000 flyers over successen wethouder van den Broek

22 januari 2018

SP verspreidt 12.000 flyers over successen wethouder van den Broek

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek is bijna vier jaar wethouder. Tijd om de balans op te maken. Wat is er in die periode door de wethouder tot stand gebracht op de terreinen waarvoor hij politiek verantwoordelijk is? De SP heeft hierover een flyer gemaakt die de komende weken huis-aan-huis verspreid wordt in Boxtel en Liempde.

Verbeterd armoedebeleid
 • Er is veel meer geld uitgetrokken voor de bestrijding van armoede onder kinderen.
 • De inkomensgrens voor de collectieve ziektekostenverzekering is opgetrokken naar 130% van de bijstandsnorm, zodat meer mensen daar gebruik van kunnen maken.
 • Aanpak schuldenproblematiek is verbeterd, extra geld schuldhulpverlening.
 • Door de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm kunnen meer mensen gebruik maken van de minimaregelingen en gaan we verborgen armoede tegen.
 • De gemeente levert een bijdrage in de schoolkosten 16- en 17-jarige MBO-leerlingen, regeling computers voor arme gezinnen is uitgebreid.
Sociale uitvoering van de zorg
 • Extra uren huishoudelijke hulp voor grote schoonmaak.
 • Cijfer cliëntenwaardering Wmo gestegen van 7 naar 7,6: 85% is tevreden over de ondersteuning.
 • 200.000 euro voor mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, 150.000 euro extra voor Wmo-projecten.
 • Mantelzorgers krijgen ook uren huishoudelijke hulp, zodat overbelasting voorkomen wordt.
 • Er is een lokale onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld voor zorg, Wmo, inkomenszaken en minimabeleid.
 • Er zijn klankbordgroepen ingesteld voor senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.
Meer kwetsbare mensen zijn aan een baan geholpen
 • Er is een werkmakelaar aangesteld die kwetsbare mensen aan een baan moet helpen.
 • In het eerste halfjaar 2017 is het aantal uitkeringen in het kader van de Participatiewet verminderd met 51 personen (verlaging van 10%).
 • De gemeente stimuleert ondernemers om mensen met een beperking in dienst te nemen via het PSO-keurmerk (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).
Stimulering economie
 • Er is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de economie.
 • Het bedrijventerrein is de laatste jaren sterk verbeterd,er is meer (duurzame) bedrijvigheid. 
 • Lancering website bedrijvenloketboxtel.nl.
 • Diverse ondernemersinitiatieven, gesteund door de gemeente (o.a. fluisterboot, Dino Hunterapp, spiegeltent, ijsbaan) hebben de economie gestimuleerd.
Centrum wordt aantrekkelijker
 • Dankzij wethouder van den Broek zijn er historische besluiten genomen over de herinrichting van het centrum, waar veel steun voor is.
 • De heringerichte Markt wordt autoluw.
 • Extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd bij het Zusterspad en op het binnenterrein van het gemeentehuis komen 37 parkeerplaatsen.
 • De cultuurhistorische as tussen Stapelen en Sint Petrusbasiliek is verfraaid.
 • Het nieuwe parkje Indenhof is een blauwgroen pareltje in het centrum.
 • Gevelpanden in de winkelstraten en de aanloopstraten naar het centrum worden verfraaid.
En nog meer
 • Wethouder van den Broek gaat voortdurend naar mensen toe, zoekt persoonlijk contact, organiseerde tientallen huiskamerbijeenkomsten.
 • Stimulering wijkinitiatieven, 100.000 euro structureel extra voor wijkgericht werken.
 • BOC en DVG realiseerden eindelijk hun kunstgrasvelden, iets waar we altijd al voor gepleit hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier