h

Waardecheques voor ramen lappen minima

25 januari 2018

Waardecheques voor ramen lappen minima

Ruim honderd mensen die gebruik maken van Wmo-huishoudelijke hulp en een minimavoorziening hebben van de gemeente een brief ontvangen met daarin twee waardecheques. Hiermee kunnen zij een glazenwasser inschakelen om hun ramen aan de buitenkant te laten wassen. SP-wethouder Eric van den Broek is tevreden dat er nu eindelijk een regeling is.

Voorziening valt buiten de Wmo-regeling

Het wassen van de ramen aan de buitenzijde valt niet binnen de Wmo-regeling. Onder andere de SP-gemeenteraadsfractie heeft in het verleden het college gevraagd om met een creatieve oplossing te komen om er toch voor te zorgen dat bij kwetsbare mensen de ramen ook aan de buitenkant gewassen worden. Wethouder van den Broek is blij dat het besluit van de gemeenteraad hierover nu concrete vorm krijgt: “Sommige activiteiten zoals ramen wassen aan de buitenkant, passen niet binnen de Wmo. Mensen die niet kunnen leunen op een netwerk, vallen daarbij tussen de wal en het schip. Het is een eenmalige regeling die we later gaan evalueren.” Vijf glazenwassers en schoonmaakbedrijven uit Boxtel werken mee aan deze regeling.

Geen cheque ontvangen?

Wmo-cliënten die geen cheque ontvangen hebben en menen er wel voor vin aanmerking te komen, kunnen tot 1 april contact opnemen met Loket Wegwijs van de gemeente: telefoon 655990 op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. 

Reactie toevoegen

U bent hier