h

465 woningen in Selissen, waarvan 140 sociale woningbouw

5 februari 2018

465 woningen in Selissen, waarvan 140 sociale woningbouw

De handtekeningen zijn gezet. Eindelijk kan het woningbouwproject Selissen van start gaan. Er worden in totaal 465 woningen gebouwd, waarvan 140 sociale woningbouw. SP-raadslid Rinze van der Veen complimenteert het college en is verheugd dat er een aanzienlijke hoeveelheid sociale woningen gebouwd worden.

Woningen voor alle doelgroepen

Wethouder van de Wiel ondertekende, evenals de directeur van Van Wanrooij Projectontwikkeling en de directeur van Bouwbedrijf Van Peer een overeenkomst voor het woningbouwproject Selissen. De plannen worden nu verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig en aansluitend een bestemmingsplan. Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen, met in totaal ca. 465 grondgebonden woningen. Hiervan is 30% bestemd voor sociale woningbouw en 50% voor goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Ongeveer 20% valt in het dure segment. Het totale grondoppervlakte bedraagt 20 hectare. Het plan zal fasegewijs uitgevoerd worden en enkele jaren in beslag nemen.

Gasloos

De wijk wordt gasloos gerealiseerd. De woningen worden zogeheten all-electric uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte in combinatie met zonne-energie. De huizen zijn hiermee zeer toekomstbestendig en (nagenoeg) energieneutraal. Dit sluit goed aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Boxtel.

SP-raadslid Rinze van der Veen: “Allereerst mijn complimenten dat het college tot overeenstemming is gekomen met de projectontwikkelaars, dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ook tevreden ben ik over het aanzienlijke aantal sociale huurwoningen en goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. De SP heeft daar jaren voor gepleit. Ik hoop dat daarmee de wachttijd voor betaalbare woningen een stuk korter worden. Dat de wijk nagenoeg energieneutraal wordt is natuurlijk geweldig en in overeenstemming met het imago van Boxtel als duurzame gemeente. “ 

Reactie toevoegen

U bent hier