h

SP luidt noodklok over overlast scooters en motoren in wijk Oost

4 september 2018

SP luidt noodklok over overlast scooters en motoren in wijk Oost

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overlast die met name veel te hard rijdende scooters en motoren veroorzaken in de hele wijk Oost. Uit de buurtenquête van de SP blijkt dat dit de grootste buurtergernis in groot deel van de wijk is. Bewoners vrezen voor ongelukken. Het lijkt hier de TT van Assen wel, aldus één van de bewoners.

Grootste buurtergenis

De SP heeft in de afgelopen weken enkele honderden enquêtes afgenomen in de Nieuwe Nieuwstraat en Dr. De Brouwerlaan en omgeving. Meer dan honderd wijkbewoners hebben klachten geuit over de veel te hard rijdende scooters, motoren en auto,s, soms wel met meer dan 100 kilometer per uur. Een populaire truc is het scheuren op alleen het achterwiel, een zogeheten 'wheelie'. Er is sprake van een racecircuit. “Het lijkt hier de TT van Assen wel”, verzuchtte één van de bewoners geërgerd. Volgens de bewoners is het wachten op een ongeluk. De scooters en motoren rijden niet alleen over de weg, maar ook over stoepen, fietspaden en zelfs door brandgangen. Veel bewoners, zeker die met kinderen, zijn hier uitermate verontrust over. Dit gevaarlijke rijgedrag van veelal jeugdige bestuurders is een ernstige aantasting van de leefbaarheid. Bewoners vragen om maatregelen.

Herhaaldelijk aan de bel getrokken bij politie en gemeente

Veel bewoners hebben de klachten gemeld bij politie en gemeente en zijn teleurgesteld dat er geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden en dat het geen zichtbaar resultaat heeft opgeleverd. Dit bevreemdt een aantal bewoners omdat ze een aantal van betreffende bestuurders met naam en toenaam hebben doorgegeven aan de politie, die weet dus om wie het gaat en waar ze wonen. Het lijkt er echter op dat er geen afdoende maatregelen zijn genomen, want de overlast blijft gewoon bestaan, met name in de avonduren en de weekends. 

Vragen SP-fractie

De SP-fractie is van mening dat de aanpak van deze problematiek prioriteit moet hebben. Fractievoorzitter Dave van de Ven: “We willen van het college weten wat de gemeente en de politie met de klachten gedaan heeft en wat überhaupt de aanpak is van deze overlast. We vragen  aan het college om prioriteit aan dit probleem te geven en samen met de politie en het team Integrale Veiligheid een plak van aanpak op te stellen. Dit moet resulteren in het nemen van maatregelen die een einde maken aan deze onaanvaardbare grote overlast.”

Reactie toevoegen

U bent hier