h

‘Oplossing winkelcentrum Oosterhof nog nooit zo dichtbij’

19 december 2018

‘Oplossing winkelcentrum Oosterhof nog nooit zo dichtbij’

Foto: SP

Winkelcentrum Oosterhof vraagt al heel lang om een opknapbeurt. Daar zijn de gemeente Boxtel, de ondernemers en de inwoners het over eens. Door allerlei factoren leidde deze eensgezindheid tot voor kort nog niet tot een concreet gedragen plan. Maar het tij is gekeerd. ‘In grote lijnen ligt er nu een plan dat tegemoet komt aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen.’ zegt wethouder Eric van den Broek. ‘Dat zorgt voor meer leefbaarheid en kwaliteit in de wijk. Een oplossing was nog nooit zo dichtbij’. Vorige week organiseerde partijen een informatiebijeenkomst om de nieuwe schetsplannen te presenteren en afgelopen maandag ondertekenden wethouder Van den Broek en Hurks Vastgoed een koopovereenkomst om de benodigde gronden voor de uitbreiding aan te kopen.

‘Wat kan er wel’
In februari jl. beleefde het traject rondom Oosterhof een herstart. De gemeente Boxtel werkte met de projectontwikkelaar, eigenaren en ondernemers van het winkelcentrum samen om tot een gedragen plan te komen. Vanuit de positieve grondgedachte ‘wat kan er wel’. Deze aanpak werd door alle betrokkenen als prettig en effectief ervaren. Ook veel adviezen van inwoners zijn overgenomen. ‘Het plan is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar geeft de kaders weer waar alle partijen zich in vinden.’, aldus Van den Broek.

Van kwantiteit naar kwaliteit
‘Het winkelcentrum heeft een belangrijke functie in de wijk. Daarom kiezen we voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.’ vertelt de wethouder. Er wordt gekozen voor een upgrading en een lichte uitbreiding. Er komt meer groenvoorziening rondom het winkelcentrum en er komt voldoende parkeergelegenheid. Dit wordt gezien als eerste aanzet om verder de omgeving stapsgewijs aan te pakken.

Bewonersbijeenkomst
Vorige week maandag organiseerde de Gemeente een goedbezochte informatiebijeenkomst. Zo’n 120 bewoners bezochten de avond en hun reactie was overwegend positief. Kritische kanttekeningen en vragen waren er vooral over de parkeersituatie rondom het winkelcentrum en de laad- en lossituatie. ‘Er zijn geen onoverkomelijke punten genoemd’, aldus Eric van den Broek.

Eerste stap
Het aankomende jaar wordt besteed aan de verdere uitwerking van het huidige plan. ‘Een make-over van winkelcentrum Oosterhof gaat niet over één nacht ijs. Verwacht dan ook niet dat morgen de eerste paal de grond in gaat. De eerste stap naar een goed en duurzaam eindresultaat is gezet.’ aldus Van den Broek. Om de daad bij het woord te voegen, vond deze week de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond plaats. Eric van den Broek: ‘Hiermee geeft de gemeente aan vertrouwen te hebben in de plannen die er nu liggen. In 20 jaar discussie was een oplossing voor Oosterhof nog nooit zo dichtbij.’

Reactie toevoegen

U bent hier