h

SP verspreidt 2500 pamfletten in Selissenwal en Boxtel-Oost

11 december 2018

SP verspreidt 2500 pamfletten in Selissenwal en Boxtel-Oost

SP-vrijwilligers verspreiden deze weken 2500 pamfletten over de uitkomsten van de SP-buurtenquête in de wijken Selissenwal en Boxtel-Oost. Daarin wordt uiteengezet welke acties de SP ondernomen heeft naar aanleiding van opmerkingen van wijkbewoners en wat dat heeft opgeleverd. Buurtenquêtecoördinator Willem van Meurs vindt dat het college   
goede eerste stappen heeft gezet. 

Gemeente gaat overlastsituaties aanpakken
De gemeente heeft in antwoord op brieven van de SP besloten om Plannen van Aanpak te maken om overlast van jongeren op Selissenwal en Boxtel-Oost terug te dringen. Het gaat hierbij om de overlast in de Van Beekstraat/de Banier en in Boxtel-Oost om de jeugdoverlast in het gebied rond het parkje. 

Aanpak verkeersonveiligheid
Het Plan van Aanpak voor Boxtel-Oost behelst ook het terugdringen van het grootste probleem dat bewoners bij ons aangekaart hebben, namelijk het veel te hard rijden van scooters en motoren over wegen en fietspaden, hetgeen levensgevaarlijke situaties met zich meebrengt. In antwoord op onze brief heeft het college verder besloten om te komen met maatregelen om een einde te maken aan de verkeersonveiligheid van de Baanderherenweg voor fietsers. Ook hier geldt dat we moeten afwachten of deze maatregelen afdoende zijn.

Buurtenquêtecoördinator Willem van Meurs over de gemeentelijke maatregelen: “Het college toont goede wil met allerlei plannen om overlast en verkeersonveiligheid aan te pakken, dat is een eerste stap in de goede richting. Alles hangt natuurlijk of welke maatregelen getroffen gaan worden en of die afdoende zijn. We zullen dit als SP scherp in de gaten houden.”

Speelruimteplan wordt geactualiseerd
Op verzoek van de SP gaat het college haast maken met het onderhoud van en de wens voor nieuwe speelplekken, zoals dat uit de buurtenquêtes naar voren is gekomen. Het Speelruimteplan zal binnen een paar maanden geactualiseerd worden. Buurtbewoners kunnen hun wensen doorgeven aan SP-wethouder Eric van den Broek. 

Meer te beleven voor jongeren?
De SP heeft gesproken met diverse jongerengroepen uit beide wijken. Hun wensen en ideeën zijn bij het gemeentebestuur neergelegd. Als gevolg daarvan gaat jongerencentrum B-town meer open en en wordt er extra ruimte beschikbaar gesteld. Ook gaan jongerenwerkers samen met de jongeren bekijken welke ideeën en voorstellen haalbaar zijn. 

Servicepunt Openbare Ruimte 
Mede op verzoek van de SP is het Servicepunt Openbare Ruimte weer in het leven geroepen. Dat houdt in dat klachten en meldingen over de openbare ruimte beter afgehandeld kunnen worden dan voorheen. 

Goede ideeën: schakel wijkmakelaars in
Als mensen goede ideeën hebben om de leefbaarheid in de buurt te vergroten en zelf daaraan willen meewerken, bijvoorbeeld een initiatief op sociaal gebied of om meer parkeerplaatsen te scheppen, dan kunnen ze de wijkmakelaars inschakelen.

Telefoonnummers en e-mailadressen waar mensen gebruik van kunnen maken om hun klachten en wensen kenbaar te maken zijn te vinden in onderstaande pamfletten.

Reactie toevoegen

U bent hier