h

SP wil participatieloket in bibliotheek

24 april 2019

SP wil participatieloket in bibliotheek

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het college van B&W onderzoekt of het haalbaar is om in de bibliotheek een participatieloket te realiseren voor werkzoekenden en mensen die willen participeren in de samenleving. In laagdrempelige periodieke bijeenkomsten wordt gekeken naar mogelijkheden voor werk of zinvolle daginvulling. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven spreekt van een belangrijk initiatief voor met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Participatie Werkt in Boxtel!
In Haaren zijn goede resultaten behaald met een dergelijk inlooppunt. Dat moet ook in Boxtel mogelijk zijn. De SP-fractie wil in samenspraak met partners als de WSD en andere werkgevers in de bibliotheek op een vast dagdeel in de week (of maand) een participatieloket realiseren, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan zogeheten Walk & Talk-bijeenkomsten die geleid worden door de organisatie De Levende Sollicitatiegids. Het is de bedoeling om werkzoekenden, werkgevers, re-integratiebedrijven en werving & selectie-organisaties bij elkaar te brengen zodat zij van elkaar leren en daar voordeel bij hebben. De bijeenkomsten worden geleid door professionals en vrijwilligers.

Fractievoorzitter Dave van de Ven: “Het gaat in de bijeenkomsten om het uitwisselen van praktische tips, ondersteuning en enthousiaste aanmoedigingen om nieuwe dingen te proberen. Zo blijven mensen in beweging in de zoektocht naar werk of een zinvolle dagbesteding. We zouden dit in Boxtel kunnen verbreden naar iedereen die wil participeren, zodat op die manier op praktische wijze een echt participatieloket ontstaat.”

Nieuwe functies bibliotheek
Het voorstel van de SP-fractie past naadloos in het streven van het college en wethouder Lestrade om de bibliotheek een nieuwe invulling te geven. Onlangs werd de hernieuwde wereldwinkel in het pand van de bieb geopend. Naar het voorbeeld van de Petruskerk in Vught wordt ook in Boxtel gepoogd om van de bibliotheek een breed sociaal-cultureel centrum te maken. Met een eventuele bouwkundige aanpassing zou de hernieuwde bibliotheek goed in te passen zijn in het concept 'Boxtel Binnen de Bruggen'.  

Reactie toevoegen

U bent hier