h

SP wil vermindering stankoverlast Vion

25 april 2019

SP wil vermindering stankoverlast Vion

De SP heeft een aantal vragen gesteld aan het college over de uitbreidingsvergunning die Vion aangevraagd heeft. Naar de mening van de SP-fractie moet het college forse voorwaarden stellen aan het toekennen van deze vergunning. Volgens raadslid Frans Sannen zou een van de voorwaarden moeten zijn dat Vion bovenwettelijke maatregelen moet nemen om de stankoverlast flink of in zijn geheel terug te dringen. 

SP wil strenge voorwaarden aan uitbreidingsvergunning
De SP wil van het college weten of de uitbreiding binnen de bepalingen van het bestemmingsplan valt en op welke gronden het college deze vergunning eventueel zou kunnen weigeren. Ook wil de SP-fractie weten welke voorwaarden gesteld worden aan de uitbreidingsvergunning. Wat de SP betreft zouden dat voorwaarden moeten zijn op het gebied van de aantallen varkens, stankoverlast, huisvesting arbeidsmigranten, dierwelzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bovenwettelijke maatregelen om stankoverlast flink te verminderen
Er zijn nog steeds veel klachten over de stankoverlast, ondanks het gegeven dat Vion kennelijk voldoet aan de wettelijke eisen. De wetgever zegt hierover dat het bevoegd gezag een geuronderzoek kan laten uitvoeren vanwege de bestaande geurhinder. Wij roepen het college hiertoe op.

SP-raadslid en woordvoerder Frans Sannen: “In dit verband pleiten wij er voor dat het college Vion verzoekt om extra maatregelen te nemen die uitgaan boven de wettelijke vereisten teneinde de leefbaarheid in Boxtel te waarborgen. Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd bij diervoederproducent Coppens in Helmond die extra maatregelen getroffen heeft om een einde te maken aan de stroom van klachten van burgers. Met succes, want de stankoverlast en de klachten zijn nagenoeg verdwenen. 

Vion moet in gemeenteraad uitleg geven
Tot slot vraagt de SP of het college Vion wil uitnodigen om in een beeldvormende vergadering in de gemeenteraad uitleg te geven over tal van zaken die samenhangen met het bedrijf en de geplande uitbreiding.

Reacties

beste Frans de vraag is dar heef niemand het over het water verbruik van de Vion is al miloene m3 per jaar dat ze de hele omgeving droog treken en nu moeten zij nog meer water op pompen en dan zijn er nog de varkens en de pluim vee bedrijven die steeds mee en groter worden die ook grondwater op pompen als je kijk dat de bio induesrie van het geen dat zij produseren 60% voor het buiten land is
gezien de vordering van het bouwrijp maken van het bouw terein is het allemaal al rond met de verguning het gaat om veel geld ned als met het schaligas als de verguning niet door gaat het halve bestuur weer op stap

gr van kemenade

Goed gedaan.

Reactie toevoegen

U bent hier