h

Vion gaat stankoverlast aanpakken

27 mei 2019

Vion gaat stankoverlast aanpakken

Vion gaat in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders onderzoek doen naar de verdere bestrijding van geuroverlast door het bedrijf. Gekeken wordt onder andere naar de beste technieken om dat voor elkaar te krijgen. Ook gaat Vion kijken of er aanscherping nodig is van interne procedures. Vion heeft toegezegd dit onderzoek te gaan doen en de uitkomsten toe te passen. SP-wethouder Eric van den Broek en SP-raadslid Frans Sannen zijn tevreden over de toezeggingen van Vion.

SP wil grondige aanpak stankoverlast
Veel Boxtelaren klagen al langer over de stankoverlast van Vion. In onze buurtenquêtes in de Stationsbuurt, Breukelen en Oost kregen we dat regelmatig te horen. Ook in kranten en op social media komt dat veelvuldig aan de orde. Ondernemers in de buurt van het bedrijf en bewoners van Stapelen hebben diverse malen klachten geuit. De SP- fractie heeft een tijdje geleden vragen gesteld over de geuroverlast en heeft de suggestie gedaan dat het bedrijf maatregelen moet nemen die verder gaan dat wat wettelijk nodig is. Ook heeft de fractie er voor gepleit om te onderzoeken of het mogelijk is om geheel geurloos te werken. Het onderzoek moet uitwijzen of dat haalbaar is.

Raadslid Frans Sannen: “Het is zonder meer een doorbraak dat Vion dit onderzoek gaat uitvoeren en de uitkomsten zal toepassen. Daar hebben we als SP om gevraagd en dat gaat nu dus gebeuren. Top!Hopelijk leidt dit alles er toe dat er op termijn een einde komt aan de stankoverlast, dan wel dat die drastisch verminderd wordt.”

 

Verkeer
Tijdens het gesprek van het college met Vion kwamen ook het verkeer, dierenwelzijn en huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde. Het extra verkeer (van nieuwe werknemers) is met name rond 06.00 uur in de ochtend en 14.00 uur in de middag als de ploegen wisselen. Ze vallen daarmee buiten de spitstijden. Het vrachtwagenverkeer wordt in de nieuwe situatie volgens Vion beduidend minder omdat de verwerking van producten plaats gaat vinden op het terrein van Vion en er dus geen transporten van vrachtwagens naar elders meer nodig zijn.

Sociaal convenant en omgevingsdialoog
Vion onderschrijft haar verantwoordelijkheid op de punten die door B&W ingebracht zijn. Zo wil het bedrijf extra inzetten op een betere dialoog met bewoners, de omgeving en de gemeenteraad. Ook wordt er gewerkt aan een sociaal convenant tussen Vion en de gemeente over onder andere arbeidsparticipatie, taalachterstand, arbeidsmigranten en schuldenproblematiek. Wethouder Eric van den Broek hierover: “Ik ben in mijn nopjes met de afspraken over het sociaal convenant, die passen mooi in ons beleid van Verantwoord Ondernemen. Ook ben ik zeer te spreken over de omgevingsdialoog die Vion gaat voeren. Het is namelijk het eerste Boxtelse bedrijf dat deze omgevingsdialoog gaat invoeren, terwijl dit onderdeel van de Nieuwe Omgevingswet pas in 2012 van kracht wordt. Het bedrijf neemt hierin echt zijn verantwoordelijkheid.”

Reactie toevoegen

U bent hier