h

Extra middelen Vrijwilligersbeleid Boxtel

24 juni 2019

Extra middelen Vrijwilligersbeleid Boxtel

Er is door het College besloten voor een nieuwe financiële impuls voor de ondersteuning van het vele vrijwilligerswerk dat in Boxtel verzet wordt. Wethouder Eric van den Broek, die op dit moment de nog deels afwezige Marusjka Lestrade op dit onderwerp vervangt, is blij met deze extra middelen. ‘Na de verruimingen in het vrijwilligersbeleid van anderhalf jaar geleden, komt er echt garen op de klos voor het Boxtelse vrijwilligerswerk.’

In mei 2018 is onder verantwoordelijkheid van de toenmalige portefeuillehouder Eric van den Broek de nieuwe uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid 2018-2022 vastgesteld door het College. Voor de uitvoering van de acties op de agenda is toen extra subsidie toegekend aan Contour DeTwern. De extra middelen middelen leverden inmiddels al tal van nieuwe initiatieven op, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van het vrijwilligerssteunpunt, om vrijwilligers te begeleiden, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het organiseren van betere arbeidsomstandigheden.

Voor het deel van de begroting dat betrekking had op de PR campagne en de vrijwilligerswebsite was destijds geen extra subsidie toegekend. Opdracht van het College aan Contour De Twern was om nader onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden voor een website en campagne en met een beter uitgewerkt plan te komen. Dat is inmiddels gebeurd. Er komt een nieuwe website en die moet gaan zorgen voor betere informatievoorziening en meer aanwas van nieuwe vrijwilligers.

Reactie toevoegen

U bent hier